Дейност

KPMG в България е водеща фирма за професионални услуги с офиси в София и Варна. Работи в цялата гама от сектори на икономиката, като предоставя одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти.

KPMG цени различните гледни точки и новаторските идеи. Като част от международна мрежа екипите на KPMG имат ежедневен достъп до познание, опит и ресурси от целия свят, които се пречупват през призмата на специфичните бизнес потребности в отговор на очакванията на клиентите и заинтересованите страни.

KPMG e отговорен бизнес и осъзнава ангажимента, който има към обществото. Затова KPMG използва познанията и възможностите си, за да допринесе за неговото развитие и за осъществяването на устойчива промяна чрез инициативи за образование, околната среда и общностите, в които работим.

Вижте повече на сайта на KPMG в България: home.kpmg/bg

Можете да следите новини от KPMG в България и в LinkedIn и Facebook.

За KPMG в глобален мащаб

KPMG e глобална мрежа от фирми, които предоставят одиторски, данъчни и консултантски услуги. Извършва дейност в 153 страни и територии и разполага с 207 000 колеги, които работят във фирмите членки по света.Калин Хаджидимов
Управляващ съдружникГергана Мантаркова
Представител в БАУКО

София 1404
бул. „България“ №45/А
Тел. 02 9697 300
Факс 02 9697 878
office-bg@kpmg.com
home.kpmg