Дейност

“Агенда” ООД е фирма с 18 годишна история и утвърдени позиции в консултирането при използване на европейски финансирания.

Независимо дали търсите финансиране за обучение на персонала, предоставяне на някакви услуги или инвестиционна подкрепа – ние от Агенда ООД сме експерти в търсенето на европейски средства.

Можем да Ви покажем как да се ориентирате в многобройните европейски насоки за кандидатстване, регламенти, оперативни ръководства.

Можем чрез обучения или индивидуално консултиране с Вас да разработим идеята ви, да я опишем и комплектоваме цялата документация по кандидатстване за европейски средства.

Когато спечелите финансиране с европейски средства можем да Ви помогнем да управлявате и администрирате проекта си, да го завършите успешно, като постигнете всички резултати заложени в проектното предложение.

Това, което ни отличава, е изключителният ни опит и експертиза в международни проекти, свързани с образование и спорт, иновативни образователни инициативи, разработване на политики в областта на образованието и спорта.Кристиана Казанджиева
Управител

Варна 9000
Ул. “Йоан Екзарх” 3
Тел./факс 0888 844 269
info@agenda-bg.com
www.agenda-bg.com