Дейност

Компанията е създадена през 2009 година с основна дейност управленско консултиране, разработване и провеждане на обучителни програми. Предоставя услуги и бизнес консултации в България и на пазари в Централна Азия.

От 2019 г. „Анадър Пойнт Адвайзърс“ ЕООД е одобрена консултантска компания към  Европейската банка за възстановяване и развитие и работи активно по проекти.

Управител на компанията е Любомир Гетов, СМС и в това си качество индивидуален член на БАУКО от 2016 г.Любомир Гетов
Управител

София 1618
Бул. България 58
Сграда Жаклин, вх.Б, ет.2, ап.9
Тел. +359 882 596 446
lgetov@yahoo.com
www.apadvisers.net/