Дейност

„АГАЛАР“ е създадено през 2012 г. с основен предмет на дейност „Разработване, изграждане и внедряване на системи за управление. Консултации, одити и обучения“. Името на дружеството идва от старобългарски – „първенец“, като амбицията на ръководството е да предоставя на клиентите си иновативни услуги с практическа насоченост и измерими резултати.

Професионалните консултации на „Агалар“ включват внедряване на стандарт ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, ISO 45001 за здраве и безопасност, SA 8000 за социална отговорност, ISO 27001 за сигурност на информацията, ISO 50001 за управление на енергията.

Дружеството се управлява от консултант Виолета Цветанова, магистър-финансист, магистър-еколог и магистър „Връзки с обществеността“. Дружеството е разработило и внедрило повече от 85 системи за управление в дружества и производствени предприятия с разнороден предмет на дейност.

От 2014 г. до момента дружеството е сертифицирано по стандарта за качество ISO 9001.

Можете да намерите повече информация за компанията на www.agalar.bg

Виолета Цветанова
Управител

Тел. +359 888 93 93 90
tsvetanova@agalar.bg