Дейност

„Смарт Стратеджис“ е създадена през 2014 г. с основна дейност консултантски услуги в областта на бизнеса и човешките ресурси, организационна диагностикa и консултиране, индивидуална диагностика и консултиране, отворени и вътрешнофирмени обучения.

Екипът на „Смарт Стратеджис“ е убеден, че хората могат да вярват и да се чувстват вдъхновени от работата си – тогава те са много по-креативни и продуктивни, като активно търсят смисъл и се стремят да повишат своята лична ефективност. Ето защо компанията предлага специфични подходи и иновативно отношение към хората в организацията, в семейството и в личните взаимоотношения като например SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork) стратегии за устойчиво управление, което да повиши постиженията на екипите, както и ROI (Return оn Individuality) подход за предефиниране и „връщане към индивидуалността“.

Компанията е официален партньор и спонсор на Фондацията за развитие на Емоционалната интелигентност.Д-р Антонина Кардашева
Управляващ директор

София 1000
ул. „Лавеле“ 19, ет. 2, офис 4 и 5
Тел. +359 884 670 613
office@smartstrategiesbg.eu
https://smartstrategiesbg.eu