Устойчивият бизнес модел: административна тежест или нова възможност?

Гергана Пападопулу, управител „Файненшъл маркет сървисиз“

С нарастващото внимание към екологичните и социалните въпроси, устойчивият бизнес модел се превръща в основен фокус за много компании. Но дали въвеждането на устойчив бизнес модел представлява допълнително административно бреме за бизнеса, или по-скоро отваря врати към нови възможности за развитие и иновации?

За много компании, особено за тези с ограничени ресурси или в сектори с висока конкуренция, преходът към устойчив бизнес модел се възприема като допълнителна административна тежест. Изискванията за спазването на определени екологични и социални стандарти, изчисляването на въглеродните емисии, както и инвестициите в нови технологии и процеси представляват предизвикателство за някои компании.

Въпреки това, устойчивият бизнес модел отваря врати към нови възможности за развитие и иновации. Той стимулира компаниите да търсят по-ефективни начини за използване на ресурсите, да разработват продукти и услуги, които отговарят на растящата екологична и социална осведоменост на потребителите, и да създават нови пазарни ниши.

Предимства на устойчивия бизнес модел

Компаниите, които успешно интегрират устойчивостта в своите дейности, често се ползват от конкурентни предимства на пазара. Те могат да привличат по-голям брой клиенти, които са ориентирани към екологично и социално отговорни продукти и услуги.

Интегрирането на устойчивостта като стратегическо решение

Същевременно, регулаторите налагат на инвеститорите да насочват все повече парични потоци към инвестиции в зелени и устойчиви проекти. Това също стимулира банките да предоставят финансиране на компании и проекти, които следват устойчив бизнес модел.

Анализите в исторически план показват, че наистина съществува положителна връзка между устойчивостта на компанията и нейния финансов резултат, което прави отговорните компании по-атрактивни за инвестиции.

В резултат, устойчивият бизнес става ключов фактор за финансовия сектор. Банките и другите финансови институции разбират, че интегрирането на устойчивост в техните дейности и продукти не само е отговорно, но и икономически изгодно.

В крайна сметка, устойчивият бизнес модел не само допринася за опазване на околната среда и социалното благосъстояние, но и се превръща в критерий за успех във финансовия свят.

Темата бе представена от Гергана Пападопулу, управител на „Файненшъл маркет сървисиз“,  част от групата на Българска фондова борса, по време на практическия семинар „ESG: От регулация към реалност“, организиран от БАУКО на 22 март 2024 г.

 

Гергана Пападопулу е управител на „Файненшъл маркет сървисиз“ ЕООД, част от групата на Българска фондова борса. Основна цел на компанията е подпомагане създаването на култура на по-голяма публична отчетност чрез предоставяне на инструменти, посредством които да се постигне високо качество, надеждност и структура на докладваните от компаниите данни и широк обхват на разпространение на информацията.

През последните две години Гергана участва в разработването на онлайн платформата за докладване на темите за устойчивостта OXYGEN, която от 2024 г. е призната като лицензиран software&tool партньор на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) в България.

Чрез платформата за отчитане OXYGEN компаниите могат да отчетат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на своя въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.