Управленското консултиране за мен…

Проф. Антоанета Кирова, СМС

Въпрос 1: Разкажете накратко как стигнахте до професията „управленски консултант“ или кога преценихте, че това е професията за Вас?

Честно казано, за мен дейностите, свързани с управленското консултиране започнаха много преди да установя, че съм подходяща за професията „управленски консултант“. Трудовият ми опит започна в един научен институт, в който бях част от група, занимаваща се с научна организация на производството, труда и управлението. Работата ни се състоеше в посещение на различни предприятия от сферата на промишлеността, където на база на наблюдения, интервюта с хората и нашите знания правехме предложения за усъвършенстване.

Впоследствие, подобни дейности извършвах в периода 1992-1993 г., когато по линия на Световната банка в България работеше консултантски екип от Ирландия, а дейността бе насочена към преструктуриране на железниците ни, с оглед дерегулацията и поставянето на начало на транспортен пазар у нас.

Като преподавател и ментор, който се старае да е иновативен, често съм консултирала студентски екипи, чиито разработки са били насочени към създаване на собствени бизнес начинания. Мисля, че именно тази ми дейност ме мотивира допълнително и ме убеди, че съм подходяща за професията „управленски консултант“.

Въпрос 2: Какво харесвате най-много в управленското консултиране?

Възможността да създам нови професионални контакти с експерти в съответната сфера. По този начин се увеличава и задълбочава сферата на опит. Харесват ми и предизвикателствата на управленското консултиране, тъй като установявам и наличието на качества, които не съм използвала пълноценно. Взаимното уважение между участниците в проектния екип, съвместната работа за постигане на удовлетворителен краен резултат и пълноценното сътрудничество за мен са най-важните преимущества на управленското консултиране

Въпрос 3: Какво харесвате най-малко?

Непостоянството на ангажиментите, голямото натоварване в едни моменти за сметка на малко в други моменти.

Въпрос 4: Кой ангажимент Ви е донесъл най-голямо удовлетворение и защо?

Ангажиментите ми по проекти, свързани с транспортния сектор железниците – първоначално с ирландския консултантски екип, впоследствие – като обучител на служители на железниците по проект, свързан с планирането и усъвършенстване на управлението на човешки ресурси в двете държавни предприятия (НК „Железопътна инфраструктура“ и БДЖ ЕАД), през последните години (2018-2019 г. и 2020-2021 г.) – по голям проект, свързан с техническа помощ за всеобхватна реформа на железниците на Република Сърбия, финансиран от Европейския съюз.

Важно участие и голям опит придобих в резултат на реализацията на Проект по ТЕМПУС, в периода 1992-1994 г., посветен на дерегулацията и либерализацията на транспортния сектор в Европа като цяло, с акцент на страните от Източна Европа.
С удоволствие участвам и в проекти, свързани с образование и обучение.

Въпрос 5: Кое личностно качество Ви е било в най-голяма помощ в работата Ви?

Със сигурност професията „управленски консултант“ изисква много качества – личностни и професионални. Мисля, че освен професионализма от значение е качеството „емпатия“, особено когато проектът стартира и започват планираните дейности.

Въпрос 6: Споделете една книга и един луксозен предмет, които бихте взели, ако се озовете на самотен остров.

Книга: „Да прецакаш дявола“ (Наполеон Хил)
Луксозен предмет: Една позлатена и инкрустирана със скъпоценни камъни фигурка на бухал, подарена ми от колеги.