Иновациите в светлината на Националния план за възстановяване и устойчивост

Представяме на Вашето внимание покана от името на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“ за специализиран уебинар на тема:

Иновациите в светлината на Националния план за възстановяване и устойчивост.  ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

на 21 май 2022 г. (събота) от 9:30 до 16:30 часа.

Участниците ще получат информация за политиката на Европейския съюз и България в областта на иновациите в светлината на Националния план за възстановяване и устойчивост и ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. Те ще имат възможност да се запознаят с инструменти за създаване на иновации чрез теория и алгоритъм за решаване на изобретателски задачи, както и да разберат как да използват иновациите за растеж на фирмата и какви са рискове от тях. Форматът на провеждате ще предложи не само примери, но и конкретни задачи за решаване по време на уебинара, за да се разберат логиката и процесът за създаване на иновации.

Лектор на уебинара ще бъде д-р Александър Трифонов, който има богат опит в управленско консултиране. Основните му интереси са насочени към влиянието на новите технологии върху устойчивото развитие. Член е на Делегацията на България към Международната асоциация по защита на интелектуалната собственост  (AIPPI). Оценител е на иновационни проекти при Националния иновационен фонд. 

Темата на събитието е ориентирана към: консултанти, оценители, мениджъри и специалисти, които при решаване на проблеми по усъвършенстване работата на конкретна фирма да предлагат и възможности за устойчив растеж чрез иновации в конкурентна среда.

Повече подробности можете да видите на уебсайта на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“, откъдето можете да се регистрирате за участие.

Поканата за събитието е получена чрез г-жа Татяна Илева, СМС и председател на Комисията по членство и етика към БАУКО.