Все още няма коментари

Уебинар: Инвестиционни проекти – анализи, рискове, финансиране

Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“ има удоволствието да покани колегите консултанти да участват в специализиран уебинар на тема:

Инвестиционни проекти – анализ, рискове, финансиране

на 6 ноември 2021 г. (събота) от 9:30 до 16:30 часа.

Лектор на уебинара ще бъде д-р Александър Трифонов,  консултант с богат опит в управлението на научно-изследователската дейност на държавно и бизнес ниво. От 2006 г. следи, изучава и анализира процеса на участието на частен капитал в обществено-икономическия живот в България и света чрез публично-частното партньорство.

Целта на уебинара е да даде познания за международната практика при реализация инвестиционни проекти от обществен интерес с привличането на външен капитал – частен, от фондовете на Европейския съюз или смесен. Това изключително се отнася и при реализацията на т.н. „Интегрирани проекти“, които са обект на новия програмен период 2021-2027 и на Плана за възстановяване и устойчивост. Участниците ще получат знания какъв да бъде подходът при избор на оптимален вариант за финансиране на проект, като се съхранят интересите на публичния партньор – държава или община, и частния интерес в лицето на частни инвеститори, банки, застрахователни дружества.

Темата на семинара е ориентирана към консултанти, специалисти от държавната администрация и общините, фирми инвеститори, оценители, инвестиционни фондове и дружества,  в чийто предмет на дейност включва дългосрочно инвестиране с партньор публична организация за разлика от капиталовото бюджетиране. 

Повече подробности можете да видите на уебсайта на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“, откъдето можете да се регистрирате за участие.

Поканата за събитието е получена чрез г-жа Татяна Илева, СМС и председател на Комисията по членство и етика към БАУКО.