Все още няма коментари

Технологичните решения в медицината и здравеопазването в България: състояние на сектора

Първият за и в България доклад за HealthTech сектора или технологичните решения в медицината и здравеопазването е вече факт: BULGARIA: HealthTech Mapping Report 2021.
Той е разработен от екипа на PrEXCELerator Bulgaria, ръководен от Силвия Павлова, CMC съвместно с партньори и експерти с изключителния принос на Юлиян Узунов, СМС.

Акцентите

  • Характерно за сектора е, че значителна част от дигиталните решения се разработват от едно ядро от компании. Наблюдава се серийност при генерирането на решения и създаване на изключително добри корпоративни портфолиа.
    Забележително е, че 56% от всички български HealthTech решения са създадени само от 13 компании. Това е изключителна специфика за сектора и не се наблюдава в другите технологични сектори, изследвани ежегодно от PrEXCELerator Bulgaria като PropTech (в т.ч. ConTech), Tourism Tech (в т.ч. Travel Tech, Hospitality Tech), EduTech, Impact companies (бизнеси, допринасящи за 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН).
  • От гледна точка на това къде възникват и функционират технологичните компании, София е доминиращият град със 74,3% от всички български HealthTech решения. На следващо място, 16,2% от решенията са създадени и функционират в Стара Загора, Казанлък, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен.
  • Дигиталните решения, които са изградени на основата, както на софтуерна, така и на хардуерна част, са само 15% от всички български HealthTech решения. Съчетаването на софтуер и хардуер в едно технологично решения се счита за безспорно конкурентно предимство и прави тех решението трудно репликируемо от конкуренти. За съпоставка този процент в PropTech в България е 25%.
  • Що се отнася до приложените технологии, 15% от всички български HealthTech решения използват AI, като 5,7% работят и с Big Data и Predictive Analytics. 32,8% прилагат Platforms и/или apps.

Пълната информация за състоянието на HealthTech сектора в България можете да видите на уебсайта на доклада.