„Смарт Стратеджис“ ООД се присъединява към БАУКО

Имаме удоволствието да приветстваме „Смарт Стратеджис“ ООД като нов пълноправен фирмен член на БАУКО.

Компанията е създадена през 2014 г., като основната ѝ дейност е свързана с консултантски услуги в областта на бизнеса и човешките ресурси, организационна диагностикa и консултиране, индивидуална диагностика и консултиране, отворени и вътрешнофирмени обучения.

Екипът на „Смарт Стратеджис“ е убеден, че хората могат да вярват и да се чувстват вдъхновени от работата си – тогава те са много по-креативни и продуктивни, като активно търсят смисъл и се стремят да повишат своята лична ефективност. Ето защо компанията предлага специфични подходи и иновативно отношение към хората в организацията, в семейството и в личните взаимоотношения като например SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork) стратегии за устойчиво управление, което да повиши постиженията на екипите, както и ROI (Return оn Individuality) подход за предефиниране и „връщане към индивидуалността“.

Управител на „Смарт Стратеджис“ е д-р Антонина Кардашева, СМС – активен член на БАУКО, като е била и член на Управителния съвет на Асоциацията, а понастоящем е член на Комисията по обучение и сертифициране. Имала е водещо участие в събития на ICMCI и БАУКО, като с усилията си допринася за утвърждаването на консултантската професия с лично измерение. Д-р Антонина Кардашева, СМС, е също така основател и управител на Фондацията за развитие на Емоционалната интелигентност и Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност ISEI.

Повече информация за компанията „Смарт Стратеджис“ ще намерите на нейния уебсайт.

В БАУКО се радваме за възможността да работим заедно със „Смарт Стратеджис“ ООД за развитието на организации и хора и пожелаваме успешни бизнес инициативи.