Все още няма коментари

Световeн ден на ценностите

Днес, 21 октомври, се отбелязва Световният ден на ценностите #WorldValuesDay, към който БАУКО се присъединява под различна форма от самото начало на инициативата преди няколко години.

Настоящото издание е посветено на осъзнатото връщане към устоите на всичко, което правим. Ето защо бихме искали отново да подчертаем някои от ценностите, към които се придържаме в ежедневието си на консултанти по управление като етика, прозрачност и отговорност.

Нещо повече, очакванията и изискванията към консултантите стават все по-високи, и ние следва да се съобразяваме с интересите едновременно на клиентите, обществото, организациите, професията и нейните членове.

За да видите какво правят колеги по света на Световния ден на ценностите и вземете участие в многобройните инициативи, можете да посетите уеб страницата World Values Day Valuesthon 2021.