Все още няма коментари

Световният икономически форум в Давос 2022

  • В периода 17 – 21 януари 2022 г. глобалните лидери ще се срещнат отново във виртуалния формат на Световния икономически форум в Давос, като дискусиите ще засегнат най-важните теми за света в момента.

Можете да следите сесиите онлайн на адрес: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022/

Ето и някои от акцентите, които може да представляват интерес от консултантска гледна точка:

Действия за климата

– Осъществяване на енергиен преход (19 януари)

– Ускоряване и разширяване на иновациите в областта на климата (19 януари)

– Ускоряване на природосъобразната икономика за хората и планетата (21 януари)

Икономическа и социална устойчивост

– Подновяване на глобалния социален договор (18 януари)

– Екологични, социални и управленски (ESG) измерители за устойчиво бъдеще (20 януари)

– На живо от космоса: Следващата граница за знанието и действията (20 януари)

– Глобални икономически перспективи (21 януари)

Глобално сътрудничество

– Технологично сътрудничество в Четвъртата индустриална революция (17 януари)

– Възстановяване на доверието в глобалната търговия и веригите на доставки (20 януари)

– Израждане на готовност за бъдещето (21 януари)

Не пропускайте тази възможност да се информирате.