Световният икономически форум в Давос 2024

Големите теми на света – икономическите трансформации, политическите сътресения, климатичните промени и фундаменталните изменения в геополитиката – събират глобалните лидери на ежегодната им среща на Световния икономически форум в Давос в периода 15 – 19 януари 2024 г.

Насочвани от стремежа, залегнал в мотото „Възстановяване на доверието“, сесиите на събитието ще имат за цел да осигурят платформа за конструктивен диалог в търсене на работещи решения на всички нива. Подробно можете да се информирате тук.

Повече за темите

Постигане на сигурност и сътрудничество във фрагментиран свят

Как можем ефективно да се справим с кризите като например ситуацията в Близкия Изток, като в същото време овладеем силите, обуславящи фрагментацията? Как да се идентифицират области на сътрудничество, в които успехите са реалистични?

Осигуряване на растеж и нови работни места в новата ера

Как могат да се обединят правителствата, бизнесът и гражданското общество около нова икономическа рамка, за да се избегне забавяне на растежа и да се очертае траектория на успешно развитие? Как да се минимизират заплахите и как да се максимизират синергиите в ситуации, в които традиционните мерки не дават резултати?

Изкуственият интелект като движеща сила за икономиката и обществото

Как може ИИ да носи ползи за всички? Как регулаторните рамки да се справят с иновациите и обществените рискове? Каква може да бъде връзката между ИИ и другите технологии, променящи света, като 5/6 G, квантови компютри и биотехнологии?

Дългосрочна стратегия за климата, природа и енергията

Как да се разработи дългосрочен системен подход с оглед постигане на целите на въглеродно неутралната икономика до 2050 г., като в същото време се запази сигурен и безопасен достъп до енергия, храна и вода? Как да се постигне социален консенсус?

Избрани сесии

Обръщаме внимание на сесии, които може да представляват интерес от консултантска гледна точка. За удобство часовете са посочени в българско време.

Сесии на 16 януари

– Europe’s Rush to Innovate (09:15–10:00) с участието на Николай Денков, министър-председател на България, и Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта

– Generative AI: Steam Engine of the Fourth Industrial Revolution? (09:15–10:00)

– Next Steps for Digital Worlds (14:00–14:45)

– COP28 and the Road Ahead (16:00–16:45)

– Chief Economists Briefing (19:45–20:15)

Сесии на 17 януари

– Resilience: What It Means and What to Do About It (10:00–10:45)

– The Race to Reskill (14:15–15:00)

– Ethics in the Age of AI (16:00–16:30)

– Manufacturing’s Moonshots Are Landing … Are You Ready for the Next Wave? (17:15–18:00)

Сесии на 18 януари

– European Green Deal, Anyone? (10:00–10:45)

– Technology in a Turbulent World (12:00–12:45)

– The Role of the Office Is Still TBC (14:15–15:00)

– Are the Financial Risks of Climate Change Under-Priced? (17:15–18:00)

Сесии на 19 януари

– Global Risks: What’s in the Mail? (11:15–12:00)

– The Global Economic Outlook (12:00–13:00)

 

Надяваме се информацията да Ви бъде полезна и да откриете интересни за Вас моменти.