Все още няма коментари

Първо акредитирано обучение по ISO 20700

На 3 август 2021 г. се проведе първото акредитирано от ICMCI (Международния съвет на институтите по управленско консултиране) обучение по ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление.

Участниците обсъдиха характеристиките на професията „консултант по управление“ в днешния свят и се запознаха с политики и насоки за ефективно предоставяне на услуги с високо качество и спазване на етичните стандарти.

Чрез реални казуси и използването на специално разработен инструментариум, консултантите преминаха през процесите на договаряне, изпълнение, приемане на резултатите и приключване на услугите по управленско консултиране.

„С жив интерес към прилагането на професионалния стандарт, участниците се убедиха как могат да превърнат познанието и опита в сила – за себе си и за своите клиенти“

сподели Гергана Мантаркова, акредитиран лектор на ICMCI.

В резултат на успешното преминаване на обучението, участниците получават сертификат, издаден от ICMCI и БАУКО. Те стават също така, част от глобален регистър на консултанти, обучени и ангажирани със спазването на високите изисквания на стандарт ISO 20700.