Проптех индустрията в Европа: състояние и тенденции

Професионалистите в сферата на проптех индустрията вече могат да се възползват от богатата база данни и задълбочените анализите на новото издание на Европейския доклад за проптех индустрията. Той е създаден от PropTech Bulgaria, чийто основател е Силвия Павлова, СМС и член на БАУКО.

Докладът представя Европа на фона на глобалните тенденции, като в същото време дава профили на проптех решенията в отделните държави на континента.

За БАУКО Силвия Павлова коментира: „2023 European PropTech Report: 32 Countries in Numbers е безпрецедентен. Няма друг проптех доклад с паневропейско покритие, който да дава детайлен профил на всички 32 държави в Европа. Това е и единственият аналитичен доклад, анализите в който са базирани на 93,5% от всички съществуващи европейски проптех решения, или близо 5 000 компании – базата данни, изградена от PropTech Bulgaria.“

Данните показват, че Европа е водеща по брой компании в областта, като в нея са разположени 50,24% от проптех компаниите в света. На второ място в глобален мащаб се нарежда Северна Америка с 24,69%, следвана на трето място от Азия, Близкия Изток и Тихоокеанска Азия с 13,81% от проптех компаниите в света.

В доклада за всяка страна можете да намерите информация за броя проптех компании; категоризация спрямо петстепенния цикъл в проптех; категоризация спрямо вид активи: жилищни, търговски, промишлени, инфраструктурни, смесени; категоризация спрямо бизнес модела; открояващи се решения; специфики. Индивидуалните данни са съчетани с международни карти, 50 субпараметъра, спрямо които биват сравнени строителството и недвижимите имоти на 32 европейски държави, 8 проптех ниши, анализирани на паневропейско ниво, и други.

За подробности вижте пълния проптех доклад на специалната страница.