Проптех индустрията в България

Силвия Павлова, MBA, Сertified Management Сonsultant и основател на PropTech Bulgaria

Как се позиционира проптех индустрията в България на фона на глобалните тенденции? Отговор дава четвъртото издание на доклада BULGARIA: PropTech Mapping Report, издаван от PropTech Bulgaria.

Интересно е да се отбележи, че България заедно с Италия са двете държави, които правят такъв индустриален анализ още от 2019 г. Едва тази година подобни обзори за първи път се издават за Швеция, Финландия, Унгария. Дания направи първия си доклад през 2021 г., а Германия – през 2020 г. С това се изчерпват държавите, които са реализирали доклади на най-високо национално ниво.

Ето акцентите от доклада, в който България за първи път е разгледана в контекста на държавите от Централна и Югоизточна Европа:

  • В България са позиционирани над 31% от проптех фирмите в Централна и Югоизточна Европа с 200 от всички 643 проптех решения в региона. България е безспорният лидер в PropTech в нашия географски регион, в който също влизат: Чехия, Унгария, Румъния, Полша, Словакия, Словения, Хърватия, Гърция, Сърбия.
  • Тъй като България е много по-напред от останалите държави в Централна-югоизточна Европа, според Доклада реалистичната позиция на държавата ни е съвместно със „Средно развити в PropTech държави“. В тази категория са 9 държави с между 100 и 250 проптех решения всяка. В тази категория е и България с 200 решения. Останалите са: Нидерландия, Норвегия, Финландия, Швеция, Швейцария, Словакия, Белгия, Италия. Всички държави в тази категория също така имат технологични решения за много видове недвижимости, а не само за жилищно строителство и търговски площи.
  • България заема 4-то място сред най-иновативните държави в региона, като преди нея се намират само Чехия, Словения и Унгария според 14-тото издание на Global Innovation Index 2021 Report, цитиран в Доклада.
  • Това, което прави тези постижения на България още по-впечатляващи, е нивото на външно финансиране, налично тук. По принцип се приема, че колкото по-голямо е външното финансиране в дадена държава, толкова повече иновативни (тех) решения се създават и то с по-добро качество. В нашия случай обаче това правило не важи.

Според доклад на dealroom за CSEE региона от октомври 2021 г., цитиран в Доклада, за последната 1 година външното (VC) финансиране на глава от населението за България е EUR 60. За съпоставка този параметър за Румъния е EUR 116, за Хърватия – EUR 133, за Чехия – EUR 80. Наистина сме пред Полша и Унгария по този индикатор, но когато засечем размера на външно финансиране за периода 2015-2021 г., картината става съвсем различна. Така например, България е с EUR 415M за периода, докато Полша е с EUR 1.82B, а Унгария – с EUR 438M. Размерът на външно финансиране за Румъния е EUR 2.25B, Чехия – EUR 852M, Хърватия – EUR 541M.

А когато се съпостави размерът на външно финансиране на България с този в европейските държави, с които се съпоставя проптех нивото ни, картината е още по-контрастна. Отбелязваме отново, че този индикатор за България е EUR 60 на глава от населението. За Финландия е EUR 854; за Нидерландия е EUR 614; за Швеция е EUR 1769; за Швейцария е EUR 1414.

  • В световен ракурс проптех индустрията е във фаза на зрялост, като считано 2015 г. се наблюдава стабилен спад в новосъздаващите се проптех решения. В България обаче проптех е във фаза на растеж, която от 2018 г. е със стабилен темп. Годишно се създават между 20-25 нови проптех фирми. Това също говори за изключително добро представяне на България, тъй като критичната 2020 г. не прави изключение. Напротив. Наблюдава се дори повишаване на броя новосъздадени проптех фирми. За сравнение през 2020 г. в Италия са били създадени само 4 нови проптех компании.

За подробности и анализ на ситуацията вижте Четвъртия проптех доклад за България на специалната страница.