Все още няма коментари

Предоставяне на високо качество и изграждане на доверие

БАУКО има удоволствието да Ви покани на акредитирано обучение по ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление, което ще се проведе на 3 август 2021 г. в София.

ISO 20700 Указания за консултантски услуги за управление има за цел да помогне на доставчиците на услуги по управленско консултиране и техните клиенти да подобрят прозрачността и разбирането на консултантските ангажименти, за да постигнат по-добри резултати.

Правилното прилагане на този международен стандарт дава възможност на консултантите да намалят риска, свързан с ангажименти за управленско консултиране, да допринесат с ценни експертни познания за развитието и/или промяната на организациите и да предоставят по-висока стойност на клиентите.

Вижте повече за ползите от обучението и как да се включите на страницата на събитието.