Все още няма коментари

По-добро образование за развитие на бизнеса

Владимир Рашев, управляващ съдружник и управител на „Балкан сървисис“, споделя за Forbes Bulgaria какво според него ще помогне за развитието на бизнеса и предприемачеството в страната

По-добро образование и здравеопазване, както и подобрена сигурност в малките населени места ще помогнат много за развитието на бизнеса и предприемачеството в България, смята Владимир Рашев, управляващ съдружник и управител на „Балкан сървисис“, компания за внедряване на бизнес софтуер. „Образованието в страната в последните години спадна много като ниво, а това пречи на компаниите да се развиват, защото няма подходящи хора“, казва той.

Мнението му е, че наличието на все повече частни училища е признак, че държавата не може да се справи много добре в тази област. „Налице е нуждата от все повече и по-високо квалифицирани кадри и развитието на компаниите и предприемачеството се затрудняват от липсата им“, допълва Рашев. Като решение предлага държавата да подкрепя повече инициативи като JumpMath в държавните училища, защото това създава положително отношение на децата към математиката и много добра основа за всички ученици.

За бизнеса, както и за цялото население е нужна и промяна в системата на здравеопазването, смята още Владимир Рашев. Според него се плащат немалки суми за здравни осигуровки от работодатели и работници, срещу които понякога не се получава съответното обслужване. „Бизнесът трябва да обезпечава допълнително осигуряване на персонала си чрез здравни фондове, ако иска този персонал да е гарантирано защитен от здравна гледна точка“, казва Рашев. Едно от решенията е промяна в модела на финансиране на държавните и общинските здравни заведения.

Той допълва, че за да са здрави хората, е необходимо да се движат и да живеят в „добра среда“, с по-малко стрес, с повече чистота и спокойствие. Това, което може да направи държавата, е да инвестира в повече зони за рекреация и физическа активност, като например алеи за велосипеди и тротинетки, и не само в големите градове, а в цялата страна, между населените места, планини, реки и язовири.

Подобряването на администрацията и сигурността в малки населени места също е важна предпоставка за развитие на бизнеса и предприемачеството според Рашев, защото все повече хора предпочитат да живеят и дори да работят извън големите градове. „Хората, които работят основно с компютър, могат да го правят отдалечено, а тези с по-високи доходи биха развили по-малките населени места“, казва той. Държавата трябва да обезпечи сигурност и инфраструктура и да си събира данъците, за да може да финансира това.

Държавната и общинската администрация могат да подобрят своята работа чрез въвеждане на електронно управление и свързаност между различните институции, с по-малко хора, но с по-висока квалификация и заплащане плюс технологии. „Държавните институции трябва да се погрижат да има ясни правила, закони и правосъдие, предвидимост и дългосрочни приоритети. Да работят в посока намаляване на корупцията и подобряване имиджа на страната, а за останалото има достатъчно кадърни и предприемчиви хора“, казва Владимир Рашев.

Материалът е публикуван във Forbes Bulgaria.