Все още няма коментари

Посоките на бъдещето в консултантската професия

Гергана Мантаркова, член на Борда на ICMCI и председател на Управителния съвет на БАУКО

Благодарение на естеството на своята дейност в помощ на клиентите консултантите улавят пулса на развитие на различните общества по света. В същото време самата консултантска професия се променя в унисон с глобалните процеси, обусловени от технологиите и факторите на средата.

Като част от световната консултантска общност, обединена от ICMCI или Международния съвет на институтите по управленско консултиране, имаме уникалната възможност да бъдем дейни и съзнателни участници в развитието на професията. Изборът ни на теми днес ще зададе възможните посоки на утрешния ден.

За да бъде по-пълен погледът върху процесите и за да може да се изгради наистина обща визия, ICMCI открои специално гласа на младите колеги във форум на бъдещите лидери. В рамките на дискусиите за бъдещето на професията младите консултанти обменят опит и спомагат за развитието на нови умения в полза на клиентите и колегите.

Ето някои от акцентите, които вълнуват бъдещите лидери:

  • Устойчиво развитие
  • Изграждане на полезни знания
  • Реализиране на положителна промяна
  • Промотиране на човешката гледна точка

Тези теми бяха откроени на първата среща на младите консултанти, отзовали се на призива за активно участие в новата инициатива на ICMCI, която се проведе онлайн на 14 октомври 2021 г.

За мен бе удоволствие да бъда модератор на срещата и с нетърпение очаквам следващите дискусии и дейности, които ще бъдат споделени с цялата международна мрежа.