Все още няма коментари

Поздравления за поддържането на квалификацията СМС

От БАУКО поздравяваме управленските консултанти, които през м. декември 2021 г. успешно преминаха през ресертификационна процедура и защитиха квалификацията си СМС или сертифициран управленски консултант:  

  • Любослав Благоев, СМС
  • Светла Маринова, СМС
  • Таня Бояджиева, СМС
  • Чавдар Русков, СМС

Пожелаваме на колегите високи бъдещи постижения и развитие в избраните от тях сфери.

Обозначението СМС е знак за професионални умения и познания, качество на предоставяните услуги, съблюдаване на високи етични стандарти и непрестанен стремеж за развитие и на уменията компетентностите. След първоначалното придобиване на квалификацията консултантът преминава през ресертификационна процедура на всеки три години.

Като член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global) БАУКО е единствената организация в България с акредитация да присъжда квалификационната степен СМС.

Повече за квалификацията и как бихте могли да станете СМС можете да видите на сайта на БАУКО.