Все още няма коментари

Открийте своята вълна в морето от възможности с БАУКО

Гергана Мантаркова, Председател на Управителния съвет на БАУКО

Лятото е времето на хубавите неща. То сякаш разтваря хоризонта пред нас, създавайки чувство за перспективност и постижимост.

Имам удоволствието да представя две нови инициативи на БАУКО, които да помогнат на консултанти да открият своята вълна в морето от възможности.

Рецепти за дигитално благополучие

Ефективното дигитално присъствие е важен инструмент за Асоциацията в нейния стремеж да съдейства за развиване на пазара на консултантски услуги и бизнеса на своите членове.

БАУКО разширява палитрата от средства и канали в тази посока. Например, членовете ще имат възможност да публикуват истории за успешни консултантски проекти (case studies), показващи как консултантите добавят стойност и съдействат за постигането на успехи в днешния различен свят. Ще могат да увеличат доверието в тях и чрез споделяне на знания, идеи и мнения по важни бизнес въпроси под формата на блог статии.

Нещо повече, осигурена е сериозна професионална подкрепа в лицето на Групата за комуникации на БАУКО. През следващите седмици нейните членове ще споделят своето ноу-хау в поредица от „рецепти за дигитално благополучие“.

Висок професионализъм, подкрепен с обучение по ISO 20700

Ценен опит е когато в усилията да поддържаме високи професионални и етични стандарти, можем да си „сверим часовника“ с добрите международни практики и да получим признание за това от трети страни.

БАУКО има готовност за провеждане на обучение по ISO 20700: 2017 Указания за консултантски услуги за управление.

Обучението е разработено от ICMCI и ще бъде реализирано от акредитирани от ICMCI членове на БАУКО. Предвидени са два интерактивни формата за консултанти: с относително малък опит (8 часа) и за опитни консултанти (4 часа).

Освен сертификат от името на ICMCI и БАУКО, участниците ще получат практическо помагало (Project Self Declaration Checklist) и ще бъдат вписани в международен регистър.

Участието в обучението носи допълнителна полза за желаещите да се сертифицират като СМС.

Можете да заявите предварителен интерес на bamco@bamco.bg.

Пишете ни при въпроси и предложения.