Открийте нови измерения с квалификацията СМС

Новостите, свързани с квалификацията „сертифициран управленски консултант“ (СМС), бяха в центъра на вниманието на онлайн дискусията, организирана от БАУКО на 28 ноември 2023 г.

Събитието бе предназначено както за настоящи СМС, така и за колеги, които се интересуват от възможността да придобият тази международна квалификация.

Участниците се запознаха с тенденциите в развитието на сертификационните стандарти, разработвани от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI), възможностите за промотиране на личния бранд като СМС и изграждането на партньорства в глобалната мрежа.

Голям интерес предизвика темата за продължаващото професионално развитие (ППР), което е част от ангажимента на колегите СМС да поддържат своите познания и умения в съзвучие с промените в бизнес средата. БАУКО подкрепя свободния избор и способства за многостранното развитие на СМС в полза на клиентите и личното усъвършенстване.

Темата за професионалните и етични стандарти и поведение продължава да еволюира и нашата дискусия остава отворена.