Все още няма коментари

Нов състав на комисиите към БАУКО

Общото събрание на БАУКО на 25 юни 2021 г. премина успешно.

Благодарим за активното участие на всички присъстващи.

Най-голям интерес предизвика Планът за дейността на БАУКО. Ето някои от новите моменти в него:

  • Провеждане на поредица от инициативи под мотото „Бъдещето на консултантската професия“ с участието на широк кръг заинтересовани лица
  • Присъединяване към създадения от Европейската комисия „Пакт за умения“
  • Въвеждане на направление за присъждане на квалификацията CMC за лица на ръководни позиции в консултантски фирми въз основа на добрите практики, прилагани в мрежата на ICMCI
  • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с избрани бизнес организации и общности като Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската стартъп асоциация
  • Активизиране дейността на работната група по европейски политики и програми

Общото събрание избра и нов състав на комисиите към БАУКО с тригодишен мандат. Съгласно Вътрешните правила, на своето първо заседание членовете на комисии ще изберат председател.

Комисия по членство и етика
Любомир Гетов, СМС, „Анадър Пойнт Адвайзърс“
Татяна Илева, СМС
Чавдар Русков, СМС, „Бизнес Модел Дизайн“

Комисия по обучение и сертифициране като СМС
Проф. Бистра Василева, СМС
Доц. Васко Ананиев, СМС
Юлиян Узунов, СМС

Комисия по финансов контрол
Никола Христович, СМС, „Финсис“
Христина Василева, „ФТА Консулт“
Цветанка Александрова, СМС, „Консулт комерс инженеринг-99“

Поздравяваме колегите за оказаното им доверие и им пожелаваме ползотворна работа.

* * *

За БАУКО

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)  е създадена през октомври 1997 г., като обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти.

Сред приоритетите на БАУКО са поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране и развитие на професионалната квалификация и компетентностите на управленските консултанти.

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

БАУКО е пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и по този начин част от международната система на търговски центрове и камари.