Нови форми за повишаване на общественото доверие

Първата среща на членовете на БАУКО за 2024 година се проведе онлайн на 25 януари. Вниманието бе насочно към търсенето на нови форми и възможности за повишаване на престижа и общественото доверие в консултантската професия.

Както бе отбелязано в представените по-рано „Тенденции и посоки през 2024 година“ за развитието на БАУКО, във времена, в които обществото посреща множество кризи едновременно, се открояват онези организации, които действат отговорно.

Участниците обсъдиха как консултантите могат колективно да използват творческите си способности, знания и умения, за да допринесат за справянето с даден обществен проблем, както и с кои организации биха могли да си партнират с цел увеличаване на положителното въздействие.

След плодотворното начало, дискусиите и усилията продължават.