Все още няма коментари

Нови перспективи за управление на консултантската фирма

На 9 декември 2021 г. БАУКО проведе първото издание на поредицата „Нови перспективи за…“, която ще даде възможност на утвърдени консултанти и бизнес лидери да обменят опит и идеи за управлението на бъдещето.

Темата Нови перспективи за управление на консултантската фирма бе породена от споделени проблеми и търсения от страна на членове на асоциацията за това как да се използва потенциалът на пазара и постигнатото от тях до момента, за да се осигури устойчив растеж.

Владимир Рашев, управляващ съдружник на Balkan Services, сподели в откровен разговор поуки от професионалния си път към изграждането на устойчив бизнес, който предлага решения в областта на BI, ERP, FPM, инструменти за финансово оповестяване и XBRL, както и IT услуги.

В своята дейност Balkan Services помага на утвърдени организации да изберат точното за тях софтуерно решение и да го внедрят възможно най-гладко и ефективно.

Ключови аспекти в работата са:

  • Изграждане на стратегия, ако е необходимо със съдействието на външен консултант. Избраната методология има четири основни стълба: хора, стратегия, парични средства, изпълнение (на английски език: People, Strategy, Cash, Execution)
  • Идентифициране на ценностите на фирмата: важно е участието на всички, за да се гарантира, че ценностите са действително споделени и обединяват, а след това водят и до съответни поведения.
  • Развитие и задържане на ключови хора в компанията. Провеждане на специални обучения за идентифициране на силните страни на членовете на екипа.
  • Фокус върху проекти, които позволяват пълен контрол върху реализацията. Така фирмата не е в ролята само на изпълнител и развива своето ноу-хау.
  • Развитие на дългосрочни и близки взаимоотношения с клиентите.
  • Следене за ключови нови технологии и промени на пазара, които ще повлияят посоката на неговото развитие в бъдеще. За консултантска фирма много важна е обратната връзка от клиентите: това дава възможност да се види какво работи и какво трябва да се подобри.
  • Грижа за хората в компанията.

Оживена дискусия предизвикаха въпросите за ценовите модели на работа и отношенията между съдружници в една фирма , които ще бъдат дискутирани на следващи събития от поредицата на БАУКО „Нови перспективи за…“