Нови перспективи за лидерството

Новите перспективи за лидерството бяха във фокуса на бизнес закуска на БАУКО и International Human Resources (IHR) на 20 май 2022 г. в София. Специален гост говорител бе Невена Цачева,  управляващ партньор на IHR.

Събитието се проведе в центъра за събития „Мисия23“ – прекрасно място за среща на креативни хора с иновативни идеи, каквито бяха и нашите гости.

Темата бе разгледана през призмата на Investors in People – методология и навигационна карта за постигане на устойчив успех и Outperformance във време на несигурност и турбулентни промени. В основата на Investors in People стоят целите и амбициите на организацията. Методологията  представлява успешна и гъвкава рамка за подобряване на бизнес резултатите чрез хората. Нейна уникална характеристика е ориентацията към резултатите, а не към процесите.

Фокусът е насочен върху действащите практики и към тяхното непрекъснато подобрение през призмата на 9 индикатора, 27 теми, 108 критерия и 4 възходящи нива на организационно развитие, обединени в три основни групи:

Лидерство

Поставянето на цели в променяща се турбулентна среда, превръщайки промяната в мотиватор, е основно умение, необходимо за много роли. Високоефективните организации насърчават развитие на лидерски умения на всяко ниво на организацията, за да постигат изключителни резултати. Индикаторите за лидерство разглеждат яснотата на визията, мисията и целите и как лидерите в организацията да вдъхновяват служителите за изключително изпълнение в работата.

Подкрепа

Устойчивите организации използват структури, които позволяват по-бързо вземане на решения, гъвкавост и фокус върху вътрешния и външния клиент. Стандартът обръща особено внимание на това по какъв начин се подпомагат служителите, за да постигат високи резултати. Изследва се начинът, по който са проектирани длъжностите и ролите, практиките на признание и възнаграждение, управление на изпълнението, както и автономността на хората за вземане на решения.

Подобряване

Постоянно адаптиране, гъвкавост и непрекъснато усъвършенстване са характеристиките на най-добрите организации. Философията за непрекъснато усъвършенстване е в сърцето на Investors in People. Устойчивите организации развиват способности, ресурси и планове за бъдещето. Това означава насърчаване на иновациите, за да се намират непрекъснато нови начини за постигане амбициите на организацията.

Невена Цачева представи трансформационното лидерство през призмата на Investors in People. Трансформационното лидерство в новия контекст на турбулентна и динамично променяща се среда днес и в бъдеще е необходимост и възможност.

Установените практики на транзакционното управление не са достатъчни. При трансформационното лидерство основните цели са зачитане на индивидуалните нужди, вдъхновяване на хората да допринасят за постигане на организационните цели, да вярват и реализират визията на организацията.

Гъвкавата рамка на Investors in People се базира на авангардни подходи и успешен опит в глобален мащаб. Методиката спомага да се активира цялата организация и въвлича всеки един служител в нейния живот.

Универсална и приложима е за всякакъв тип организации: стопански и нестопански, големи и малки, компании от всеки бранш. Използва се от мениджмънта за изграждане на работодателска марка, за организационна култура, насочена към трансформация на лично, екипно и организационно ниво, за постигане на устойчив успех чрез непрекъснато усъвършенстване.

Събитието бе част от поредицата на БАУКО „Нови перспективи за…“,  която предоставя възможност на утвърдени консултанти и бизнес лидери да обменят опит и идеи за управлението на бъдещето.

Благодарим на всички, които присъстваха и се включиха в дискусията!