Все още няма коментари

Консултантите по управление: доверен партньор в бързо променящия се свят

Светът, в който живеем и работим, се променя бързо. В отговор на пандемията обществото търси нещо повече от възстановяване на икономиката.

С приетия от Европейската комисия план NextGenerationEU държавите от Европейския съюз поемат към по-екологосъобразно, по-устойчиво и по-цифровизирано бъдеще.

Очакванията към всички организации, както от публичния, така и от частния сектор, се изменят. Консултантската индустрия не прави изключение.

Резултатът от консултантските услуги трябва в още по-голяма степен да разкрива добавената стойност за клиентите, обществото и другите заинтересовани страни.

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) анализира тези промени със своите членове. Един от прилаганите подходи е да разкажем за това как управленските консултанти вече са се адаптирали, превръщайки се в естествен избор на партньор за клиентите.

А намирането на доверен партньор, който умее да навигира през новите условия, ще бъде ключово за успеха.

Очаквайте историите за успешни консултантски проекти, споделени от членовете на БАУКО.

Ще се радваме и Вие да споделите с нас Вашите истории като консултанти или клиенти.