Кои сектори на професионални услуги ще бъдат устойчиви през 2024 година?

Прогнозите за растеж и доверието на клиентите са все по-колебливи, от което следва, че решаваща за вземането на инвестиционни решения през тази година ще бъде ясната представа за възможностите в отделните сектори.

В настоящия материал са разгледани данните на Source за пазара в шест особено интересни области на професионални услуги, като специално внимание е обърнато на факторите, обуславящи резултатите в съответните сектори, и изводите за бизнеса.

Растежът на глобалния пазар на професионални услуги бе подложен на натиск през 2023 г., като тази тенденция се запазва и през 2024 г. В началото на годината резултатите са неубедителни и евентуално възстановяване се очаква по-късно през годината. Годишната ни прогноза е за растеж в рамките на 6-7% и през 2024 г., и през 2025 г. От друга страна, консултантският пазар, който включва само част от сектора на технологичните услуги, вероятно ще реализира растеж с 1-2 процентни пункта по-малко от по-широкия пазар на професионални услуги.

Как стоят нещата по сектори? Има ли възможности за растеж, надвишаващ средния?

Обръщаме внимание, че към този момент всички данни за 2023 г. са условни и има вероятност да се променят.

Средният ръст на пазара ще спадне до 6-7% през 2024-25 г., като тази траектория характеризира всички сектори.

1 Енергетика и ресурси

За 2024 г. прогнозите сочат, че „Енергетика и ресурси“ (като тук съгласно нашето определение се включват и комуналните услуги) ще бъде секторът звезда в един по-скоро разочароващ пазар. Но дори и това е спад в сравнение с бума след пандемията. Според нашите прогнози през 2023 г. пазарът ще е нараснал с малко над 10%, като ще достигне приблизително 114 млрд.щ.д. Прогнозите за 2024 г. сочат, че растежът ще остане около 9-10% през следващите две години.

Този темп, който надвишава средния, се обуславя основно от склонността към разходи в самата индустрия: цените на стоките са високи, а глобалното потребление на енергия (и на изкопаеми горива, и на възобновяема енергия) продължава да расте, водено предимно от търсенето в Азия.

Отлични резултати се предвиждат за услугите, свързани с риск (което не е никаква изненада предвид днешното геополитическо положение), стратегии, оперативна дейност и ESG. Това показва ясно, че секторът използва възможността да се трансформира и да се позиционира в готовност за бъдещето.

2 Финансови услуги

Финансовите услуги са недостижимо най-големият сегмент на глобалния сектор на професионалните услуги. През 2023 г. се очаква да възлезе на 356 млрд.щ.д. Това обаче означава, че малкият темп на растеж от едва 6% през 2023 г. (сериозен спад спрямо 11% през 2022 г.) непропорционално понижава средната пазарна стойност.

Ниските нива на доверие сред бизнес лидерите във финансовите услуги вероятно допринасят за спада в растежа. През октомври миналата година разкрихме, че за клиентите в този сектор е налице най-голяма вероятност да се съгласят с твърдението, че макроикономическата ситуация и политическото напрежение намаляват увереността им в бъдещето (34% от респондентите са на това мнение). Най-голямото притеснение, което се посочва, засяга риска от неизпълнение на задълженията поради по-високите лихвени ставки. Този риск може и да намалее, ако продължи настоящата тенденция за намаляване на лихвените нива.

От друга страна обаче, последните резултати и очакванията за бъдещето варират по подсектори. Високите лихвени ставки се отразяват отрицателно на търсенето при банките, но се очаква индустрията на управление на парични средства и застрахователният сектор да реализират относително добри резултати.

Ето защо очакваме, че темпът на растеж в този сектор ще остане скромен през следващите две години.

Бавнорастящият сектор на финансовите услуги доминира на пазара на професионални услуги с дял от 26%.

3 Фармацевтика, биотехнологии и здравеопазване

Двата малки, но много устойчиви пазара – фармацевтика и здравеопазване, са контрапункт на финансовите услуги. Според проучванията ни, за организациите в тези сектори са характерни високи нива на увереност.

Фармацевтика и биотехнологии

Със своя размер от 56 млрд.щ.д. през 2023 г. това е най-малкият сектор, който разглеждаме. От друга страна, той тръгва от по-малка база и трябва да се обърне внимание, че последните му резултати превишават тези на по-широкия консултантски пазар. В него е отчетен растеж от 14% през 2022 г., което му отрежда мястото на върха. Тази стойност намалява до 12% през 2023 г. и се очаква да бъде около 9% през 2024 г.

Малкият, но привлекателен фармацевтичен пазар все още може да предложи възможности на различни фирми, като търсенето е насочено в посока съдействие на компании да осъществят амбициите си за растеж. Сред услугите технологиите са начело, следвани от оперативна дейност и риск (включително трансформиране и обезопасяване на веригите на доставки на клиенти във фармацевтичната индустрия).

Здравеопазване

През 2023 г. здравният пазар възлиза на 79 млрд.щ.д., като се отчита сходен модел като при фармацевтиката с ръст от малко над 7% през 2023 г., който потенциално може а нарасне до 8% и 9% през следващите две години. В такъв случай здравеопазването ще заеме второ място (точно над фармацевтиката и под „Енергетика и ресурси“) в класациите по растеж.

Разходите в този сектор са обусловени до голяма степен от това дали организациите са в частния или публичния сектор, като варират значително по държави. В настоящата икономическа среда здравните пазари в публичния сектор са твърде чувствителни към ценовите ставки. Най-голяма вероятност за добри резултати тук има при производителността и технологичните услуги (като технологичните инвестиции да по-привлекателни в частния сектор).

4 Публичен сектор

Този голям и важен пазар достигна 132 млрд.щ.д. през 2023 г., като запази позицията си на четвърти по големина сектор след финансовите услуги, производството и технологии, медии и телекоми. Ръстът на пазара възлиза общо на малко под 8% през 2023 г. Прогнозите за следващите две години обаче не са толкова оптимистични. Очаква се секторът да не достигне средните пазарни стойности – със скромен растеж от 6% през 2024 г. и 4% през 2025 г.

Това вероятно се дължи на множество фактори, включително на изместването на някои държавни разходи от консултантски услуги към защита по време на глобален конфликт. Също така 2024 г. се очертава като година на избори, като почти половината от жителите на света ще се насочат към избирателните урни. Това може да означава спиране на нови и по-дългосрочни проекти, тъй като правителствата ще са в преход и ще се нуждаят от време за наблюдения и инвестиции.

Услугите в сектора, които вероятно ще запазят своята устойчивост, включват управление на риска и подобряване на производителността. Важни ще бъдат и технологиите и киберуслугите, но вероятно не толкова, колкото в частния сектор.

5 Услуги

Консултантският пазар в сектора на услугите бе над средното за пазара през 2021 г. и 2023 г. (съответно 16%, 12% и 11%), като достигна 122 млрд.щ.д. през 2023 г. Очаква се обаче този сектор да бъде изложен на по-голям натиск, като прогнозата за растеж е под 6% през 2024 г. и 5% през 2025 г. Това се отразява на начина, по който потребителите ограничават разходите предвид инфлацията, като в подсектори като „Недвижими имоти“ и „Бизнес услуги“ са налице множество заплахи.

Възможностите в този сектор ще кристализират около технологиите – кибер и анализ на данни вероятно ще продължат да осигуряват поле за инвестиции. Работата в областта на ESG също ще бъде устойчива.

Като цяло растежът на пазара на професионалните услуги намалява през 2023 г. спрямо невероятните двуцифрени стойности след пандемията. На неясния пазар ярки примери вероятно ще бъдат „Енергетика и ресурси“, „Здравеопазване“ и „Фармацевтика“. Фирмите ще направят добре, ако се насочат към услуги, които помагат на клиентите да осъществят технологичните си амбиции и цели за приходи.

 

Статията е публикувана на сайта на Source Global Research, изследователска компания от Лондон, на 30 януари 2024 г. с автор Ема Каръл. От БАУКО представяме информацията като полезна за индустрията.