Ключовите елементи на насочената към хората организация

Д-р Марк Сниукас, преподавател но управление и иновации в Университета по бизнес в Люксембург

Технологиите и социалното развитие извеждат на преден план необходимостта от промени в начина, по който хората работят, за да насърчават иновации, адаптивност и устойчивост, тъй като основните принципи на организиране на работата не са се променили сериозно през последните сто години.

Доказателствата за належащата необходимост от промени са многобройни:

  • Средата е непредвидима, като характеристиките ѝ се обозначават с английската абревиатура VUCA (нестабилна, неопределена, сложна, многосмислова).
  • Нарастващата бюрокрация и остарелите модели на управление водят да прекомерни ненужни разходи. Така например, по време на пандемията ясно станаха видни недостатъците на традиционната матрица на срещи, като консултантите биха могли да помогнат на компаниите да се справят с предизвикателствата на хибридния модел на работа, включващ онлайн общуване и лично взаимодействие.
  • Отново пандемичните условия доведоха до „голямото подаване на оставки“, като рекорден брой служители и работници напускат работата си. Най-силно засегнати са два сектора: здравеопазване и технологии. От друга страна, изследванията показват, че дори преди появата на COVID-19 85% от служителите не усещат връзка с работата си.
  • Анализите показват, че промените може да доведат до редица предимства като ускорено изпълнение, по-добри финансови резултати, повишаване на удовлетворението на клиентите, повишена производителност и по-ангажирани служители.

На фона на характеристиките на настоящата среда контрастира концепцията за насочената към хората организация. Според дефиницията на IBМ, тя се концентрира върху създаването на по-добро преживяване за хората, изгражда устойчивост и намалява риска от иновации чрез непрестанно тестване и извличане на поуки, като същевременно смята за важни както опита на различните си екипи, така и мнението на клиентите си. Насочената към хората организация активно вплита тези принципи в своята структура.

Изграждането на такава организация е непрестанен процес, за който може да бъде необходимо обхватно консултантско съдействие във връзка с прехода, който трябва да се осъществи.

В резюме, градивните елементи на насочената към хората организация са:

  • Нови начини на организация: по посока на отдалечаване от твърдата йерархия и строгите разделения към мрежа от мултидисциплинарни екипи.
  • Нови начини на работа: способстване за създаването на високоефективни екипи чрез междуфункционални и съобразени с хората методи на работа и гъвкави практики.
    • Насочените към хората модели на работа се базират на пет принципа: водеща е целта; акцент върху напредъка и резултатите; сътрудничество; работа в открити условия постигане на пълна прозрачност; положително отношение към хората.
  • Нови начини на лидерство: лидерите са в ролята на включващи диригенти, а не на технически контрольори на задачите, за да могат да разкрият пълния потенциал на различните умения; лидерите предават своята енергия, осъществяват връзки и способстват работата.

Успехът в новия свят на работата изисква и нови начини на трансформация. Компаниите трябва да поставят приоритет върху резултатите, а не процедурите. Те следва да започват действия в малък мащаб, да извлекат поуки и постепенно да разширят обхвата по интелигентен начин. Също така е необходимо всички да бъдат ангажирани с промяната, а не екипите да бъдат карани насила. Жизненоважен аспект и подходът отгоре-надолу, защото лидерите трябва да дават пример и да въплъщават на практика това, което представят с думи.

Темата е представена на 22 февруари 2022 г. в онлайн сесия като част от инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За Марк Сниукас 

Д-р Марк Сниукас е преподавател но управление и иновации в Университета по бизнес в Люксембург и води програми за ръководители във Факултета за корпоративно образование „Дюк“.

Като ентусиазиран преподавател, консултант, презентатор и автор, Марк Сниукас работи с лидери и ръководни екипи и им помага да постигат растеж, иновации и трансформации по посока на нови начини на работа от 2002 г. насам. Като автор на няколко книги в областта на стратегиите, иновациите на бизнес моделите и изграждане на нови бизнеси на растежа, той често е презентатор и консултант по теми, свързани със стратегиите за растеж и стратегическите иновации в установените организации.

Марк Сниукас и основател на Brave New Leaders – мозъчен тръст, който работи по темите за новите и насочени към хората начини на организация, работа и лидерство.

За „Бъдещето на управленското консултиране“

Като съчетава поредица от събития, дискусии и публикации, инициативата на ICMCI „Бъдещето на управленското консултиране“ се стреми да насърчи глобалния разговор за бъдещето на професията с цел постигане на обща визия, която да помогне и вдъхнови консултантите навсякъде по света.

Разработена като приобщаваща платформа с „отворен код“, инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ е възможност да се потърсят отговори на належащи въпроси и да се насърчи интерактивна комуникация и съвместно генериране на идеи.