Как по-малките консултантски практики могат да се възползват от предимствата на технологиите?

Д-р Стивън Луис CMC, BusinessTech Research, Inc.

Какво е различно при дигитализацията, когато става въпрос за малки консултантски практики, които работят в „ограничени“ условия? Под „ограничени“ се имат предвид специфики поради малки пазари и ограничени възможности, относително малък оборот, малки фирми или отделни консултанти. Взети заедно тези ограничения затрудняват до достъпа до подходящи технологии, възможности за обучение и развитие и не успяват да осигурят възвръщаемост на необходимите инвестиции.

Възможно ли е консултантите в такава ограничена среда да се възползват от технологиите? Бързият отговор е „Да, възможно е“, но подходите са малко по-различни в сравнение с по-големите фирми.

Така например, в ограничена среда консултантите може да не достигнат пълна „дигитална трансформация“, а да прилагат „дигитална интензификация“. Това не представлява трансформация в чистия смисъл на преобразуване на дейностите и услугите чрез ИКТ, но предполага засилване на използването на ИКТ с цел подобряване на предоставянето на услуги.

Консултантите в ограничена среда могат също така да се възползват от агностичен модел спрямо местоположението. В контекста на консултантските услуги това обозначава способността за дистанционно предоставяне на услуги независимо от това къде се намира консултантът и къде ги изисква клиентът.

Възможно е в началото този подход да предполага някои предизвикателства, тъй като консултантите трябва да актуализират вътрешните си процеси спрямо него. От друга страна обаче, подходът осигурява много възможности, тъй като породената от COVID пандемия промени отношението на клиентите към дистанционните ангажименти. В наше време се приема, че дадена среща ще бъде онлайн, освен ако не е указано друго.

Дистанционните ангажименти имат предимства както за клиентите, така и за консултантите, като е важно пред клиентите да бъде изтъкнато какви са те. Така например, определени действия са възможни в онлайн среща/презентация, но не и в присъствена.

Основнa характеристикa на агностичния спрямо мястото модел е необходимостта от достъп до подходящи ИКТ инструменти. Изборът и използването на инструменти следва да бъдат направени на база на потребностите, възможностите и наличните ресурси. По-малките консултанти обикновено нямат възможност да инвестират в платформи за разлика от по-големите фирми. Функционалностите, които трябва да осигурят тези инструменти, са:
• Ангажираност и комуникация с клиентите
• Управление на знания и информация
• Управление и изпълнение на проекти
• Администриране на консултантската практика
• Управление на човешкия капитал
• Обучение и продължаващо професионално развитие, включително онлайн
• Маркетинг и видимост, включително социални медии

Важно е също така, да има достъп до знания и информационни ресурси. За консултантите е решаващо да организират информацията си по такъв начин, че винаги да имат достъп до нея, независимо къде се намират.

Различните фирми имат различни приоритети. Така, по-малките консултанти трябва да си отговорят на четири въпроса, за да определят своите приоритети:
• Как дадена технология ще ми позволи да имам достъп до пазари и възможности, до които иначе не бих имал достъп?
• Как дадена технология ще ми помогне да работя по-добре с по-високо качество спрямо очакванията на клиентите?
• Как дадена технология ще ми позволи да работя по-продуктивно?
• Как дадена технология ще ми позволи да работя по-удовлетворяващо, финансово и в други аспекти?

Темата е представена на 22 юни 2022 г. в онлайн сесия като част от инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук. Повече за събитието можете да видите в YouTube канала на ICMCI.

За д-р Стивън Луис CMC®

Д-р Стивън Луис CMC® е управленски консултант в сферата на информационните и комуникационните технологии с повече от 35 години опит. Управител е на консултантската компания BusinessTech Research, Inc. със седалище в Сейнт Лусия, която създава през 2001 г. Предоставяните услуги включват стратегическо, оперативно и техническо съдействие за фирми и други организации с цел максимизиране на ползите от ИКТ. Д-р Луис е заемал редица висши позиции в публичния и частния сектор, като е работил на територията на Карибите и извън нея.

За „Бъдещето на управленското консултиране“

Като съчетава поредица от събития, дискусии и публикации, инициативата на ICMCI „Бъдещето на управленското консултиране“ се стреми да насърчи глобалния разговор за бъдещето на професията с цел постигане на обща визия, която да помогне и вдъхнови консултантите навсякъде по света.
Разработена като приобщаваща платформа с „отворен код“, инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ е възможност да се потърсят отговори на належащи въпроси и да се насърчи интерактивна комуникация и съвместно генериране на идеи.