Как емоционалната интелигентност може да помогне да се ориентираме в неизвестното бъдеще?

Д-р Джон Пелитери, председател и съосновател на Международното общество за емоционална интелигентност, и д-р Антонина Кардашева СМС, основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност в България

Възможно ли е емоциите да бъдат „разопаковани“ като информация, която се използва в конкретен контекст в полза на консултантите и клиентите?

Емоциите са неизменна част от процесите на адаптиране, мислене, разсъждаване и интелигентност като цяло. В този смисъл, с помощта на емоционалната интелигентност можем да намерим път в непознати области, да вземаме решения, да предприемаме оптимални действия за решаване на проблеми, да общуваме, да се справяме с промени, както и да бъдем здрави и щастливи и да се радваме на успех.

Консултантите имат на свое разположение конкретни стратегии и мисловни нагласи, които могат да им помагат да използват емоциите като информация и полезен инструмент на много нива.

Емоционалната интелигентност, дефинирана като набор способности емоционалната информация да се използва по адаптивни начини, осигурява средство за разбиране на мислени и несъзнателни причини за действия и решения.

Емоциите могат да бъдат „разопаковани“, тъй като представляват пакети с личностно-социална информация, включително:

 • Фактори (в личността или ситуацията), които причиняват/създават емоцията
 • Индивидуални потребности, свързани с емоцията
 • Потенциал за действие
 • Лични значения

На практика, клиентите „разказват“ на консултантите за себе си и потребностите си без думи, а „чрез“ емоциите, което налага консултантите да „слушат задълбочено“, за да постигнат пълно разбиране и да демонстрират емпатия. Така консултантите се оказват в ролята на детективи, които „разшифроват кодове“ и разкриват индивидуални значения и потенциал, които клиентите на свой ред да разпознаят.

Консултантите могат да се възползват от редица мисловни нагласи и стратегии за адаптивно работно място:

 • Развиване на нагласа за внимание към емоциите
 • Усещане/улавяне на емоциите на другите и анализ за установяване на значения, причини и потребности
 • Планиране на стратегии за решаване на емоционални проблеми: кои непроизводителни емоции следва да се променят и кои адаптивни емоции биха били по-ефективни на работното място
 • Управление на личните емоции и тяхната интензивност, за да може даден проблем да бъде възприет без изкривяване. Чувствата са просто чувства, а не реалност
 • Изграждане на положителни междуличностни отношения
 • Възприемане на общ поглед върху цялостната работна среда
 • Да бъдат гъвкави и да имат желание да адаптират гледната си точка, мисловната нагласа или поведенията
 • Разработване на нови постановки и перспективи
 • Демонстриране на емпатия/състрадание към другите
 • Практикуване на самоуважение в групата

Темата е представена на 22 март 2022 г. в онлайн сесия като част от инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За авторите

Д-р Джон Пелитери е председател и съосновател на Международното общество за емоционална интелигентност – нестопанска образователна организация, която насърчава развитието на теорията, изследванията и професионалната практика в сферата на емоционалната интелигентност в глобален мащаб. Водил е семинари и изследователски практики в множество държави на всички континенти, включително презентация TEDx в Лозана, Швейцария. Като преподавател в Куинс Колидж към Университета на Ню Йорк той води дисциплини, свързани с умственото здраве.

Д-р Антонина Кардашева СМС е основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност в България и национален координатор на Международното общество за емоционална интелигентност. Тя е доктор на психологическите науки и хоноруван преподавател в Нов български университет. В консултантската си практика помага на компании със стратегическо планиране и предоставя услуги, свързани с групово-динамичен тренинг и меки умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции.

За „Бъдещето на управленското консултиране“

Като съчетава поредица от събития, дискусии и публикации, инициативата на ICMCI „Бъдещето на управленското консултиране“ се стреми да насърчи глобалния разговор за бъдещето на професията с цел постигане на обща визия, която да помогне и вдъхнови консултантите навсякъде по света.

Разработена като приобщаваща платформа с „отворен код“, инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ е възможност да се потърсят отговори на належащи въпроси и да се насърчи интерактивна комуникация и съвместно генериране на идеи.