Интелигентната автоматизация: как да правим нови неща със съвременни инструменти

Аурелия Костаке, съдружник в EY, ръководител на направлението „Интелигентна автоматизация“ на EY за региона на Европа, Близкия Изток, Индия и Африка

Трансформацията и интелигентната автоматизация променят естеството на бизнеса и отношенията с клиенти и съответно засягат ролята на консултантите в динамичния пазар.

Интелигентната автоматизация (ИА) представлява комбинация от технологични и бизнес методи, обхващащи хора, организации, управление на бизнес процеси, автоматизация на процеси и съвременни технологии, включително машинно самообучение и изкуствен интелект.

ИА има за цел да автоматизира цялостните бизнес процес, за да осигури полезни резултати и продукти за организациите и техните клиенти чрез навременни и рентабилни услуги с по-високо качество. ИА също така спомага за реорганизиране и подобряване на процесите на вземане на решения, автоматизиране на повтарящи се задачи с ниска стойност и освобождаване на ценни вътрешни ресурси, за да могат служителите да се съсредоточат върху дейностите, които изпълняват най-добре.

В свят, в който внедряването и включването на автоматизацията във всичко се превръща в норма, консултантите имат важна роля, за да образоват пазара и да идентифицират ползите за клиентите. Отвъд класическите количествени ползи като намаляване на разходи и време, ИА носи широка гама качествени ползи като задълбочени и важни подобрения на качеството и използване на данни в организациите; намаляване на оперативните и правни рискове; повишаване на удовлетворението на клиентите и служителите.

За да може ИА да постигне успех, консултантите и организациите трябва да възприемат нагласи за учене и да обвържат бизнес трансформацията и стратегията с цялостните процеси и автоматизацията. Целта на новите технологии не е да правим същите неща по различен начин, а да правим нови неща със съвременни инструменти, с което се добавя много повече стойност.

Новите технологии предлагат на бизнеса много възможности да подобряване на оперативните модели и ангажиране в дейности, които създават стойност. Консултантите трябва да повишат познанията си и разбирането си за тези системи, тъй като те имат възможност да работят заедно с клиентите за проектиране и управление на промените.

Темата е представена на 14 март 2022 г. в онлайн сесия като част от поредицата разговори FLF Conversations на Форума на младите лидери на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За Аурелия Костаке

Аурелия Костаке е ръководи направлението „Интелигентна автоматизация“ на EY за региона на Европа, Близкия Изток, Индия и Африка.

Има обширен опит в областта на дигиталната трансформация в големи организации, като е водила множество мащабни инициативи както в Румъния, така и в международен план.

Като професионалист, насочен към бъдещето, Аурелия Костаке се стреми да предоставя иновативни решения, които интегрират технологии, за да осигурят нови възможности за растеж. Прилага холистичен подход към бизнес трансформацията на клиентите, като е консултирала водещи компании в Румъния по отношение на стратегиите за автоматизация.

За Форума на младите лидери на ICMCI

Форумът на младите лидери на ICMCI обединява млади консултанти от целия свят в целенасочени усилия за активизиране на разговора за бъдещето на управленското консултиране. Той дава платформа за обмен на гледни точки за професията и за изграждане на знания в полза на клиентите и консултантите, като участниците създават силна международна мрежа и развиват лидерски умения в глобалния свят.