Институционална подкрепа за младите консултанти

Имаме удоволствието да споделим, че БАУКО заедно с двадесет и един институти по управленско консултиране от целия свят сформира основополагаща група, която предложи и защити успешно пред Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) обосновка за създаване на официална общност на млади колеги под името ICMCI Future Leaders.

Общността ICMCI Future Leaders като глобална инициатива обединява млади консултанти, като им осигурява подкрепа и възможности да развият своите професионални и лидерски умения. Те ще участват ефективно в оформянето на бъдещето на консултантската професия и в съвместна си работа ще могат да разгърнат своя потенциал и да се възползват от широка платформа за сътрудничество и обмен.

Като професионална организация БАУКО поставя специален акцент в работата си върху подкрепата за следващите поколения и осигуряването на подходящи ресурси и възможности за развитие. Чрез общността ICMCI Future Leaders реализираме своя ангажимент за грижа за бъдещето на професията и ще продължим да подкрепяме нейната дейност, като в същото време търсим и нови форми за развитието на млади консултанти.

С радост съобщаваме, че за ръководител на общността ICMCI Future Leaders от страна на Борда на ICMCI бе избрана Гергана Мантаркова, СМС, член на Борда на ICMCI и председател на БАУКО.

Пожелаваме успех на общността ICMCI Future Leaders и на Гергана в новата ѝ роля.

Приканваме всички консултанти от България, които проявяват интерес или имат въпроси във връзка с дейността на ICMCI Future Leaders и възможностите да се включат, да се свържат с нас на имейл: bamco@bamco.bg.

 

За БАУКО

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти. Нейната мисия е да поддържа високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, като предоставя възможности за продължаващо професионално развитие и предоставя платформа за обмен на знания и опит. БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI) и е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

За ICMCI

Международният съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) е международна организация и мрежа, обединяваща асоциации по управленско консултиране в целия свят. ICMCI насърчава изграждането на тесни връзки и работни отношения между всички институти и организации в сферата на управленското консултиране, като специален акцент в дейността е сертифицирането на управленски консултанти. Чрез дейността си ICMCI спомага за поддържането на високи стандарти в професионалната дейност и промотира марката CMC® (Сертифициран управленски консултант) като еталон за компетентност, обективност, независимост и професионализъм в управленското консултиране.