Изкуственият интелект: помощник или конкурент?

Темата за изкуствения интелект и неговите измерения събра управленски консултанти на организирана от БАУКО онлайн дискусия на 27 септември 2023 г. със специалното участие на Росен Генчев, основател и изпълнителен директор на „БиоСийк“ АД.

Разговорът бе воден от Виктор Манев, СМС, който очерта навлизането на ИИ и как променя инструментите за работа, навиците и възможностите за ефективност. Росен Генчев описа характеристиките и спецификите на ChatGPT и интеграцията му с други софтуерни продукти. На базата на специализираната терминология за техническите аспекти на големите езикови модели (LLM), той представи концепцията и функциите на ChatGPT и описа приложението му като радикална промяна в начина, по който хората взаимодействат с компютрите и информацията. Фундаменталната промяна на езиковите модели е, че вече разбират човешки език

Росен Генчев отбеляза, че бизнесът и хората още не са се адаптирали и за момента ползват ChatGPT като инструмент – заместител на Google Search. На практика, възможностите се неограничени, като той може да замести например данъчния консултант при попълване на декларации или маркетинг консултанта при изграждане на кампании.

В контекста на управленското консултиране ChatGPT може да се прилага за:

• Генериране на съдържание: помощ при създаването на доклади, статии и презентации.
• Анализ на данни: осигурява се възможност за бърз анализ на големи набори данни, за извличане на акценти и за графично представяне на данните.
• Пазарни проучвания: Автоматизиране на част от процесите като събиране на информация от различни източници и обобщаване на тенденции.
• Връзка с клиенти: изготвяне на имейли, отговори и предложения, като се осигурява ясна, професионална и персонализирана комуникация
• Поддържане на експертните знания: информация за тенденции, регулации и добри практики чрез резюмиране на новини, изследвания и др.

Като всяка новост и ChatGPT носи предизвикателства, свързани например с етичните филтри на езиковите модели и тренирането на моделите за зловредни дейности. Рисковете засягат и поверителността на клиентските данни.

Росен Генчев подчерта, че в бъдеще професионалистите, които умеят да използват този инструмент, ще могат да работят бързо, качествено и на конкуренти цени. Технологиите ще се грижат за голяма част от процесите, като комуникацията лице в лице ще остане незаменима.

Чавдар Русков, СМС и управител на „Бизнес Модел Дизайн“, изтъкна, че всеки консултант има специфичен подход и ChatGPT може да подпомогне консултантската дейност чрез осигуряването на релевантна информация, защото добрата практика в консултирането е на клиента да се предложат алтернативи, а той да избере крайното решение.

Росен Генчев сподели, че дейността може да се автоматизира до голяма степен, ако човек знае как да зададе правилните указания на ChatGPT. Дадена задача трябва да се раздели на подзадачи, за да се получи желаният продукт. Хора с тесни познания в дадена област ще са поставени под риск. Хора с широк спектър познания ще са на повърхността, защото това ще им позволява да гледат нещата от различна гледна точка, а тежката работа ще се върши от езиковите модели.

Гергана Мантаркова, СМС, повдигна въпроса за връзката между ChatGPT и съществуващите системи, както и за риска от широко предоставяне на поверителна информация.

Росен Генчев подчерта, че инструментът позволява съвсем различно ниво на обработване на информацията, което означава, че преди рисковата информацията вече става свръхрискова. Необходимо е да се въведат по-строги правила за съхранение и обработка на информация, особено ако тя е чувствителна.

Владимир Рашев, СМС и управител на Balkan Services, насочи вниманието към конкретен казус за това как ChatGPT може да се приложи в определена фирма, като за да работи добре, трябва да му се даде вътрешния контекст при осигуряване на безопасност.

Росен Генчев препоръча да се започне с най-проблемния аспект на бизнеса и да се автоматизират специфични аспекти.

Невена Цачева, управител на International Human Resources, акцентира върху професията на управленския консултант и кои са ключовите компетенции за устойчивост в бъдещето, които консултантите трябва да придобият, за да бъдат конкурентоспособни и полезни.

Росен Генчев сподели, че за него човешкият фактор е ключов и не му се обръща достатъчно внимание. Силата на ИИ е в адаптивността, докато човек не може да бъде препрограмиран.

Вижте подробности във видео от YouTube канала на БАУКО.

Събитието бе част от поредицата дискусионни форуми на БАУКО „Нови перспективи за…“,  която предоставя възможност на утвърдени консултанти и бизнес лидери да обменят опит и идеи за управлението на бъдещето.  

За гост лекторите

Росен Генчев е софтуерен архитект с повече от 20 години опит, основател и изпълнителен директор на „БиоСийк“ АД, софтуерна компания, разработваща търсещи алгоритми, специализирани за различни индустрии, като научноизследователска дейност в областта на природните науки и инвестиционно банкиране. „БиоСийк“ работи за фундаментална промяна в начина, по който специалистите в различни сфери търсят специфична информация. Преди това Росен успешно е участвал и продал технологичен стартъп, бил е член на екипа на българския еднорог „Динамо Софтуер“.

Виктор Манев, СМС е управленски консултант с дългогодишна практика, член на Управителния съвет на БАУКО. Управител е на инвестиционната консултантска компания „ММ Консулт“. Съосновател и партньор в IMPETUS Capital – управител на алтернативни инвестиционни фондове, който инвестира в растящи и иновативни компании. IMPETUS е сред първите инвеститори подкрепили компании като „Алтерко“ и „Биодит“ в тяхното развитие и излизане на борсата чрез първично публично предлагане. Сред инвестициите на IMPETUS Capital са „Дискордиа“, „БиоСийк“ и „Сторийд Дата“.