За работата на ERP консултанта от първо лице

Какво прави един ERP консултант, как помага на своите клиенти и кои качества са необходими за постигане на успех?

От първо лице споделя Марияна Колева, която е управляващ ERP консултант в консултантската компания Balkan Services, член на БАУКО.

„Силната, логична и последователна мисъл е ключова за успеха в професията „Консултант по внедряване на бизнес софтуер“. Важна е и възможността да виждаш всяка задача и проект, като част от по-голямата картина. Добре е един консултант да успява да си представя взаимодействието между свързаните процеси и въздействието, което ще има взетото решение… Консултантът по внедряване на бизнес софтуер също така запознава клиента с добрите практики в бизнеса и съдейства за тяхното прилагане.“

Вижте какво още разказва Марияна Колева за своята работа като управляващ ERP консултант в Balkan Services в материала на economy.bg.