Все още няма коментари

Защо се самонараняваме: погледът на емоционалния консултант

Д-р Антонина Кардашева СМС разглежда самонараняването като особена форма на поведение в специален материал за WebStage.bg.

Самонараняването като специфичен защитен механизъм се проявява като ефект от интензивни ситуативни и личностни промени по време на пандемия. Поносимостта на хората към много динамични социални промени силно се снижава през последните месеци, което обуславя промяна в човешкото поведение.

В ситуации на фрустрация и при намален психичен ресурс за устойчива адаптация, хората често реагират чрез гняв, агресия или автоагресия. А самонараняването е защита след преживян, но не отреагиран по предназначение гняв.

Какво крие емоцията гняв, как обществото влияе на защитните механизми на личността и как можем да се спасим от саморазрушителни импулси, вижте в пълния материал на д-р Кардашева.