Защо семейните компании са специални и различни?

Семейният бизнес бе във фокуса на вниманието на дискусията, организирана от БАУКО на 15 юни 2023 г. със специалното участие на Величка Христова, СМС, като гост лектор. Тя сподели акценти от своя опит и предостави ценна информация и насоки на професионалистите, работещи със семейни фирми.

Съществуват различни дефиниции на понятието „семеен бизнес“, като в Европа е прието, че за да отговоря на това определение даден бизнес, в него трябва да работят поне двама членове на едно семейство.

Консултирането на семейни фирми стъпва върху модела на трите кръга, създаден от проф. Джон Дейвис и Ренато Таджури през 1970 г. Кръговете изобразяват: собственост; семейство; бизнес. Моделът ясно показва, че при наличието на фамилен бизнес, всеки член на семейството има по няколко роли, което задава потенциално много възможности за конфликти. Така за успеха става важно от самото начало да се дефинират ролите и отношенията.

Широко приложение намира и теорията за семейната динамика на д-р Мъри Боуен. Тази теория разглежда семейството като емоционална единица и система, която винаги иска да бъде в покой. Всяко нарушаване на семейните взаимоотношения между двама души неизменно има ефект и върху останалите членове. Системата се дестабилизира и пренарежда, защото винаги търси покой. Образуват се отношения (триъгълници), които помагат за постигането на баланс.

Интерес представлява и теорията на Волтер Томан, която разглежда семействата от гледна точка на това кога е роден даден член на семейството – първо, второ, единствено дете, защото това предопределя как се изгражда като индивид и как се държи в семейството. Така например, характеристиките на първото дете включват: винаги се опитва да разбере, готово е да води, напътства и закриля останалите, очаква да поеме контрол и да отговаря за останалите. По-малкото дете иска да бъде разбрано; то е безгрижно и невнимателно, като винаги иска да се консултира. Последното дете трудно получава признание; за него винаги остава по-малко, има по-сложна позиция и смесена роля, като има вероятност да изостави семейството. Единственото дете няма връстници в семейството и се учи да се социализира чрез родителите си; то е сдържано и търси внимание от човек с авторитет.

Когато започва работа със семейна компания, консултантът изготвя семейно дърво или „генограма“ според терминологията на д-р Мъри Боуен. Тя се съставя на базата на поверителни интервюта с всички членове на семейството и включва не само кой кога е роден, но и семейните взаимоотношения, като така дава пълна картина на ситуацията. От нея се вижда ясно къде във времето се намира дадена семейна компания.

Изясняването на отношенията е важно, защото всяко задание със семеен бизнес включва две противоречиви задачи:

 • Семейството има за цел да създаде отговорни възрастни, които имат добро самочувствие и могат да функционират независимо. Приемането и любовта са безусловни.
 • Бизнесът има за цел постигането на печалба. Приемането е условно и ако някой не се справя, той ще спре да участва.

Наследниците от своя страна също имат своя задача: да запазят семейните активи, да осигурят успешно развитие и да надградят това, което са направили родителите.

Така, по думите на Дейвид Брок: „Ключът за успеха на една семейна компания е заключен в психологията на семейството“.

Предизвикателства пред семейния бизнес обхващат:

 • По-добро разбиране на предизвикателствата и динамиката в семейния бизнес
 • По-задълбочено вникване в управленските структури и процеси, включително мотивацията при отделните членове на семейството
 • Запазване на бизнеса в неговата цялост
 • Плавни преходи между поколенията –какви мерки да се вземат, за да се гарантира това
 • Засилен диалог в семейството –колко е важно обсъждането на проблемите с всички членове на семейството и планирането в аванс, за да се избягнат проблеми по-късно
 • Приемане на справедлив подход при вземането на решения

Семейните въпроси са свързани с постигане на финансовите цели и очаквания, включително: разделяне на семейните активи от бизнес активите; пренареждане на бизнес интересите – разделяне на „лични“ и „служебни“; управление и инвестиране на активите; очаквана възвращаемост от бизнес активите; данъчна експозиция на отделните бенефициенти.

Семейното управление следва да започне с постигане на споразумение с членовете на семейството относно общите ценности и определяне ролите на членовете на семейството. Необходимо е да се установи механизъм за разрешаване на семейните спорове и комуникация между членовете на семейството.

Ключовите съображения при планирането засягат:

 • Гъвкавост и контрол
 • Дарения/продажба на структури (ниска стойност)
 • Местожителство на членовете на семейството
 • Преместване на местоживеенето на членове на семейството с цел подобряване на планирането
 • Данъчни последствия
 • Разрастване на търговското предприятие
 • Значимост на отношенията с ръководителите на различни структури / инвестиции

В дискусията бе обърнато специално внимание на защитата на семейните бизнес интереси, последствията при непредприемане на действия и какво може да направи основателят на семеен бизнес за своите деца. Величка Христова сподели успешни практики и основни решения за семейните компании, които могат да помогнат за успешното развитие на компаниите.

Събитието бе част от поредицата на БАУКО „Нови перспективи за…“,  която предоставя възможност на утвърдени консултанти и бизнес лидери да обменят опит и идеи за управлението на бъдещето.

За гост лектора

Величка Христова, СМС, понастоящем работи като частен банкер в банка „Гутманн“ със седалище във Виена. Дейността ѝ се състои в обслужване на клиенти от Централна и Източна Европа, включително България, по въпросите за управление на семейното състояние и приемствеността между поколенията.

Притежава сертификати TEP (Trust and Estate Practitioner), CFBA (Certificate in Family Business Advising) и CFWA (Advanced Certificate in Family Wealth Advising), сертификати за напреднали в областта на консултации на семейния бизнес и управление на състоянието) от STEP (Society of Trust and Estate Practitioners (Великобритания) и Family Firm Institute (FFI), САЩ.