Все още няма коментари

Защо ролята на консултанта за внедряване на бизнес софтуер е ключова за успеха на вашия проект?

Внедряването на бизнес софтуер на пръв поглед може да изглежда като чисто технологичен процес, но в действителност той засяга множество аспекти от работата на една организация.

Имплементирането на сложни бизнес системи като ERP, BI, FPM изисква не само познания за особеностите и функционалните възможности на конкретния софтуер, но също така да се разбират спецификата на бизнеса и регулаторните изисквания, на които той трябва да отговаря.

Познаването на тези три сфери е решаващо за успешното внедряване на софтуерното решение и за навременното приключване на проекта, без риск от загуба на допълнителни ресурси, време и усилия.

Затова консултантите, които притежават уменията да се превърнат в своеобразен мост между бизнеса, технологиите и законодателството имат ключова роля и трябва задължително да участват в процеса по внедряване, особено при по-мащабните проекти.

Консултантската компания Balkan Services разказва какви знания и способности трябва да притежават консултантите за имплементиране на бизнес софтуер, кога е нужно да потърсите такава експертиза и как да разпознаете добрите експерти: вижте тук.