Ефективно използване на личността: подходът на развитие в консултантските услуги

Кийт Джоунс и Теса Шарп, Alchemy Worldwide

Проучванията сред консултанти показват определени общи аспекти на развитието на уменията, които са в сила независимо от нивото на консултантите, индустрията или фокуса на работа:

  • Взаимоотношенията между консултанти и клиенти като цяло са фиксирани: има определени езикови модели, които се повтарят независимо от нивото в йерархията на консултанта.
  • Разкъсване на отношенията поради незрялостта на консултанта да действа в рамките на парадигмата на отношенията.
  • Личността на консултанта и неговата самоидентичност могат да бъдат силен инструмент: не само за развиване на отношенията, но и при изкачване в организацията.
  • Умствената нагласа има решаващо значение: как консултантите формулират начина, по който се представят в консултантските отношения.

Консултантските услуги търпят влиянието на редица глобални тенденции:

  • Интернетът на нещата и изкуственият интелект се обезсмислят много области на консултиране.
  • Огромно познание, данни и информация са на разположение в интернет: консултантът вече не е в позицията, в която „знанието е сила“.
  • Промените в клиентските организации се осъществяват бързо: клиентите често: страдат от недостиг на време; претоварени са с данни; имат ограничено време за размисъл; търсят мигновени решения за нови и непознати предизвикателства, а много от тях не могат да бъдат решени.
  • Консултантите трябва да имат нагласата за учене.

От гледната точка на консултанта, от значение е способността да се премине от нагласата „разрешител на проблеми“ към човек, който може да приеме и проблема, и парадигмата на решението; изходната точка следва да бъде насоченост към вниманието, което да се управлява.

Изключително важна е скоростта, с която се осъществява промяната. Консултантите трябва да имат широки познания и постоянно да ги разширяват, за да могат да разбират комплексната среда.

За консултантите винаги е било необходимост да са гъвкави и да се адаптират към различни клиенти ситуации и личности. В наше време е важно те да могат да оценят значимостта си като хора – всеки е уникален в рамките на съответната техническа област и експертни познания. Така, консултантите трябва да могат да оказват подкрепа на клиентите както в личностен, така и в професионален план и то „в непознати води“. За тази цел консултантите трябва да разбират и да използват потенциала в себе си, за да стигнат до уникалната стойност, която носят за своите клиенти.

Ключовият момент е ефективното използване на собствената личност: постоянно учене; нагласа за откривателство и разсъждения; изграждане на хипотези; приемане на многозначния свят.

При използването на личността може да се направи разграничение между:

  • Процесите „вътре“, които са част от дълбокото лично пространство: самопознание и самоувереност; усещане са себеидентичност; тълкуване и изграждане на смисъл; откритост към учене; гъвкавост и устойчивост, емпатия и способност за овладяване на емоциите
  • Процесите „отвън“: как се представят консултантите; какво казват; какви действия предприемат.

Важно е да се осъзнае значението на различните видове интелигентност като духовна, мисловна, емоционална и соматична.

Темата е представена на 8 април 2022 г. в онлайн сесия като част от инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За авторите

Кийт Джоунс и Теса Шарп са съоснователи на Alchemy Worldwide и съавтори на книгата „PROVOKE: The Art of Transformative Facilitation“, която е сред финалистите в наградата за най-добра бизнес книга на 2020 година.

Кийт Джоунс той работи за развитието на консултантите във всички сектори през последните 30 години. Заемал е старши длъжности в KPMG като директор „Обучение и организационно развитие“ и в консултантски фирми в Обединеното кралство като директор в областта на обучението. Работил е в повече от 45 държави и е привърженик на принципите на учене от опит и устойчиво въздействие.

Кийт Джоунс е сертифициран управленски консултант (CMC) и има редица квалификации като MSc, CTA(C), DipTAPsych, Dip. Org Gestalt, NLP MasterPrac NLP Trainer, AoC, FIMC, Professional member AHPsych/ATPsych.

Теса Шарп е работила с множество старши бизнес лидери в повече от 35 държави и добре запозната със сериозните предизвикателства и комплексните проблеми, с които трябва да се справят. Има обширен опит като фасилитатор и коуч. Работата ѝ понастоящем е насочена към реализиране на потенциала и справяне с препятствия пред промяната – в хората индивидуално, в лидерски екипи и в организациите като цяло.

Теса Шарп има квалификации като MSc NLP MasterPrac NLP Trainer Dip. Org Gestalt AoC, AHPP Cert. OD (NTL), Professional member AHPsych/ATPsych.

За „Бъдещето на управленското консултиране“

Като съчетава поредица от събития, дискусии и публикации, инициативата на ICMCI „Бъдещето на управленското консултиране“ се стреми да насърчи глобалния разговор за бъдещето на професията с цел постигане на обща визия, която да помогне и вдъхнови консултантите навсякъде по света.

Разработена като приобщаваща платформа с „отворен код“, инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ е възможност да се потърсят отговори на належащи въпроси и да се насърчи интерактивна комуникация и съвместно генериране на идеи.