Европейски център за качество: възможности за разширяване на познанията

Консултантската фирма „Европейски център за качество“, член на БАУКО, представя на вниманието две възможности за участие в безплатни уебинари и разширяване на познанията в различни области:

Управление | Управление на риска | Спазване на разпоредби, 17 февруари 2022 г.

Ще получите информация за проекта „Управление | Управление на риска | Спазване на разпоредби (Governance | Risk Management | Compliance или GRCEssentials)“: неговите цели, целеви групи и партньори. Ще видите обучителните материали: GRC Учебна програма, GRC Платформа за обучение, GRC Методология, както и демонстрация на учебния курс GRCEssentials.

Проектът „GRC Essentials“ има за цел да обедини и адаптира концепциите за управление на организацията, управление на риска и съответствие с разпоредбите (GRC) в една концепция, която МСП и микро предприятията лесно да могат да реализират в своята бизнес и работна среда. Повече за проекта можете да научите на: https://grc-essentials.eu/

Лектори: Адмира Бошняку и Бианка Иванова, „Европейски център за качество“

Семейно обучение за преминаване към кръгова икономика, 18 февруари 2022 г.

Ще научите за проекта „Семейно обучение за преминаване към кръгова икономика“ (Family Circle) и по-специално за уебкуестовете като метод на обучение. Ще имате възможност да видите демонстрация на учебните материали, създадени в рамките на проекта.

Целта на проект „FamilyCircle“ е да се повиши осведомеността и да се създадат предпоставки за образоване на всички членове на дадено семейство по въпросите свързани с кръговата икономика (повторна употреба, рециклиране, по-ефективни навици при консумация и разход на ресурси и др.). Повече за проекта можете да научите на: https://familycircleproject.eu/

Лектори: Адмира Бошняку и Бианка Иванова, „Европейски център за качество“

БАУКО пожелава успех на колегите от „Европейски център за качество“.