Все още няма коментари

Да превърнем 2022 година в успешна

Гергана Мантаркова, председател на Управителния съвет на БАУКО и член на Борда на ICMCI

Когато пиша тези редове, пандемията изкачва поредната вълна, а обществото ни посреща нови предизвикателства и сътресения. В тази икономическа реалност някои бизнеси, в т.ч. консултантски, продължават да изпитват сериозни трудности. Други успяват да се адаптират и препускат напред.

Можем да отбележим с удовлетворение, че през изминалата година в БАУКО успяхме да осъществим или поставим началото на редица нови дейности.

Проведохме първото акредитирано от ICMCI (Международния съвет на институтите по управленско консултиране) обучение по ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление. Представихме пред заинтересовани консултанти как могат да придобият международно признатата квалификация СМС и да се присъединят към глобалната общност от доказани специалисти.

Предоставихме възможност за професионално развитие и чрез покани за участие в 8 онлайн събития, организирани от международната мрежа на БАУКО. Създадохме Група за комуникации, с чиято помощ осигурихме специализирана подкрепа чрез споделянето на ноу-хау в поредица от „рецепти за дигитално благополучие“.

Годината бе изпълнена със събития и от гледна точка на организационното развитие на Асоциацията. Общото събрание избра нов състав на комисиите към БАУКО и одобри въвеждането на направление за присъждане на квалификацията CMC за лица на ръководни позиции в консултантски фирми.

БАУКО премина успешно одита от ICMCI и запази правото да присъжда квалификационната степен СМС и през следващите три години.

Управителният съвет прие официален Кодекс за поведение на членовете на управителните органи и служителите на Асоциацията.

Не пропуснахме възможността да поздравим новите фирмени членове и консултантите, които се сертифицираха или ресертифицираха като СМС. Продължихме с удоволствие да разпространяваме новостите за Вас и Вашите професионални успехи.

Положихме усилия за поддържането на активна комуникация, включително чрез формата „С БАУКО на живо онлайн“, като успяхме да организираме и няколко присъствени събития.

Използвам случая да изкажа нашите благодарности на колегите, които ни се довериха за реализирането на партньорства в редица знакови събития като Седмицата на емоционалната интелигентност, Конференцията за управление на кредитния риск, церемонията за отличаване на успешни компании True Leaders.

2022 година е специална за членовете на БАУКО.

През октомври ще отбележим  25-годишния юбилей на Асоциацията. В тази връзка очаквайте празнично събитие през септември, както и други инициативи под знака на рождения ден.

Във фокус ще бъде започналият разговор за „Управленското консултиране на бъдещето“. Ще търсим общо и споделено разбиране относно пазарните тенденции и очакванията към консултантите, за прилагането на иновативни технологии и бизнес модели, за необходимите нови знания и умения и много други. Ще развиваме формата „Нови перспективи за…“, чието първо издание беше посветено на управлението на консултантската фирма.

За нас също така ще бъде важно да откроим гласа на младите консултанти и да съдействаме за разширяване на професионалните им умения и познания. Нещо повече, ще подкрепим тяхното участие в ICMCI форума на бъдещите лидери.

Като част от международната консултантска общност имаме уникалната възможност да допринесем за ускореното развитие на професията и нейната роля за постигане на стабилност и икономически растеж.

Ще разчитаме на активното Ви участие, за да превърнем 2022 година в успешна за всички.

Очаквам с нетърпение да се видим скоро на събитията на БАУКО.

С най-добри пожелания!