Готови ли са консултантите за мегатренда ESG?

От БАУКО имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в глобално проучване, посветено на разбирането сред консултантите за темата ESG (environmental, social and governance) или екологично, социално и корпоративно управление. Инициативата е на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI).

Целта на проучването е да изследва готовността на консултантите да съдействат на бизнеса в усилията за развитие през призмата на тези критерии, които понякога се поставят под по-общия знаменател „устойчивост“. Резултатите ще помогнат на ICMCI да предвиди бъдещи действия, които да подкрепят консултантите в професионалното им развитие.

Контекст

След пандемията се приема широко, че обществата и икономиките трябва да бъдат възстановени по начин, който е устойчив по съществото си. ESG трансформацията се превърна в гореща тема в областта на финансите и организациите – както частни, така и публични, – разглеждат свързаните с нея рискове и възможности.

ESG предоставя обща рамка за въздействието върху трите елемента и нейното прилагане разкрива нови хоризонти за управленските консултанти. Клиентите ще се нуждаят от съдействие в цялостния процес – от cъздaвaнeтo нa ЕЅG cтpaтeгия до нейното реализиране и постигане на устойчиви решения.

Готови ли са консултантите за мегатренда ESG?

За проучването

Проучването се провежда онлайн на английски език, като отнема приблизително 5 минути. То е анонимно и резултатите ще бъдат използвани в агрегиран вид. Ако желаете да получите информация за резултатите, в края на формуляра можете да оставите данни за връзка.

Включете се

Можете да попълните проучването от този линк: https://bit.ly/3RWIgoh до 15 август 2022 г.

Благодарим предварително за Вашия ангажимент!