Все още няма коментари

Годишен отчет, съвместим с ESEF и iXBRL, за нула време!

Консултантската компания Balkan Services, член на БАУКО, организира уебинар „Годишен отчет, съвместим с ESEF и iXBRL, за нула време!“, който ще се проведе на 24-ти юни от 16:00 ч. в Zoom.

ESEF (Европейски единен електронен формат) е стандартизиран електронен формат за представяне на финансовите отчети в целия ЕС, който ще служи за унифициране на информацията във финансовите отчети от 2020 г. iXBRL и XHTML отчети се създават с помощта на специален XBRL сертифициран софтуер.

  • Как регулациите променят представянето на финансови отчети на публичните дружества и откога влизат в сила нововъведенията за България?
  • Защо бе въведен XBRL като задължителен формат за представяне на консолидираните финансови отчети?
  • Може ли дружествата сами да конвертират консолидираните финансови отчети в XBRL формат?

Отговорите на тези и още въпроси ще чуете на онлайн събитието, като ще видите и как дружествата могат сами да изготвят своите годишни консолидирани финансови отчети, съвместими с ESEF, с помощта на сертифицирания инструмент XBRL Tagger.

Събитието е подходящо за финансови директори, главни счетоводители, съставители на финансови отчети, директори за връзка с инвеститорите, мениджмънт на дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Уебинарът може да бъде полезен и за одитори.

Уебинарът ще води Мирослава Белчева, старши консултант „Финансова консолидация и планиране“ в Balkan Services.

Участието на уебинара е безплатно, но изисква предварителна регистрация.