Възможности на изкуствения интелект в консултантския бизнес

Големите езикови модели (на английски език: large language models, LLM) осигуряват гигантски статистически възможности, като ChatGPT на практика представлява комплексен статистически автомат, трениран на базата на огромно текстово съдържание. По същество ChatGPT въвежда радикална промяна, защото променя начина, по който хората взаимодействат с компютрите и информацията. Фундаменталната промяна на езиковите модели е, че вече разбират човешки език.

Бизнесът и хората още не са се адаптирали и за момента ползват ChatGPT като инструмент – заместител на Google Search. На практика, възможностите се неограничени, защото сме свидетели на фундаментално изменение на парадигмата как се разработва софтуер и как той взаимодейства с нас.

Разговорът за ChatGPT налага да се обърне внимание на няколко специфични термина:

• Agent – „виртуално лице“, което познава определен домейн информация. Може да се симулира работа на хора в екип.
• Chain/tree of thoughts – да се разсъждава по проблем; генериране на задачи, които се изпраща до другите агенти.
• Fine tune – възможност по-простичък модел да бъде обучен за изпълнението на конкретни задачи
• Vector databases – начин текстовата информация да бъде представяш така, че да бъде разбирана от езиковия модел.
• Functions – инструменти, с които на езиковия модел се дава достъп до бази данни (напр. имейл, документи, календар).

Конкретните измерения на ChatGPT в управленското консултиране биха могли да бъдат:

• Генериране на съдържание: помощ при създаването на доклади, статии и презентации.
• Анализ на данни: осигурява се възможност за бърз анализ на големи набори данни, за извличане на акценти и за графично представяне на данните.
• Пазарни проучвания: Автоматизиране на част от процесите като събиране на информация от различни източници и обобщаване на тенденции.
• Връзка с клиенти: изготвяне на имейли, отговори и предложения, като се осигурява ясна, професионална и персонализирана комуникация
• Поддържане на експертните знания: информация за тенденции, регулации и добри практики чрез резюмиране на новини, изследвания и др.

Като всяка новост и ChatGPT носи предизвикателства, свързани например с етичните филтри на езиковите модели и тренирането на моделите за зловредни дейности.

Рисковете са в няколко посоки:

• Обемът информация, който моделите могат да разбират, е ограничен. Предизвикателство е информацията да бъде компресирана.
• Понякога е моделът дава непоследователни резултати, поради което са необходими системи, които валидират качеството и при нужда връщат за доработка.
• Халюцинация: езиковите модели са тренирани винаги да дават отговори и в нереални ситуации са склонни да съчиняват информация.

ChatGPT ще засегне сериозно софтуерната индустрия. Ще продължат да се поддържат легаси системи, например във финансови институции, докато при бизнес софтуера и иновациите цената на софтуера ще падне многократно. Комуникацията лице в лице ще придобие най-голяма значимост и ще бъде ценена повече, отколкото да си експерт в дадена област, защото експертът рано или късно ще бъде заменен от софтуерен продукт.

До голяма степен всяка дейност може да се автоматизира, ако се дадат правилните указания – задачата трябва да се разбие на подзадачи.

Хора с тесни познания в дадена област ще са поставени под риск. Хора с широк спектър познания ще са на повърхността, защото това им позволява да гледат нещата от различна гледна точка, а тежката работа ще се върши от езиковите модели.

Инструментът позволява съвсем различно ниво на обработване на информацията, което означава, че преди рисковата информацията вече става свръхрискова. Необходимо е да се въведат по-строги правила за съхранение и обработка на информация, особено ако тя е чувствителна. Но нищо няма да спре иновацията.

Влиянието на ChatGPT може да се види и върху промяната на бизнес модела: ръководената от мен фирма осъществява преход от иноватор в интегратор – вече не разработваме инструмент, а ползвайки най-добрия, доставяме услуги на бизнеса, от които тепърва ще се нуждае. По този начин можем да доставяме на всяка корпорация каквито решения са необходими с най-добрия инструмент.

Вижте подробности във видео от YouTube канала на БАУКО.

Темата бе представена по време на дискусионния форум на БАУКО „Изкуственият интелект: помощник или конкурент?“ на 27 септември 2023 г.

Росен Генчев е софтуерен архитект с повече от 20 години опит, основател и изпълнителен директор на „БиоСийк“ АД, софтуерна компания, разработваща търсещи алгоритми, специализирани за различни индустрии, като научноизследователска дейност в областта на природните науки и инвестиционно банкиране. „БиоСийк“ работи за фундаментална промяна в начина, по който специалистите в различни сфери търсят специфична информация. Преди това Росен успешно е участвал и продал технологичен стартъп, бил е член на екипа на българския еднорог „Динамо Софтуер“.