Въздействие в здравеопазването чрез управленско консултиране

Хилъри Томас, PA Consulting, ръководител на направление „Здравеопазване и науки за живота“

Съчетанието между образование и опит в сферата на медицината и консултантска кариера може да осигури промяна и по-добри резултати за пациентите.

Промените в медицинския сектор са трудни и предизвикателни, като управленските консултанти допринасят за реализирането им с компетентностите на добри мениджъри. Те могат да помагат в управление на болнични институции и в подобряването на културата. Консултантската перспектива помага за намиране на по-ефективни начини за осъществяване на инициативи. В крайна сметка, приносът към здравните системи често спасява живот, независимо дали става въпрос за работа в операционната зала или за подобряване на работата на медицинските заведения.

Базираният на силните страни подход е решаващ за постигането на успех. В исторически план, организациите възприемат „тясно“ тълкуване на това какво е необходимо на един добър управленски консултант. Базираният на силните страни подход позволява на всички участници да акцентират върху съответните си силни страни. Така организацията може да сформира екипи, които обхващат цялата гама от умения, необходими за изпълнението на дадена задача. С този подход не само всеки има възможност да даде най-доброто от себе си, но и организациите осигуряват среда, в която личностите процъфтяват.

Във връзка с отношенията с клиентите, консултантите следва да разбират различните роли и отговорности. За реализирането на промяна е необходимо да са осигурени условия хората да водят промяна, която ще бъде трайна само със съответна реорганизация на културата. Така, един от начините, по които управленските консултанти добавят стойност, е чрез създаването на инерция и насърчаване на промени, чрез въвеждане на неочаквани гледни точки и катализиране на иновации.

Пандемията доведе до нови начини на работа, обусловени от напредъка на технологиите, включително дистанционно изпълнение и гъвкавост на цялата екосистема. В консултантския сектор се наблюдават все повече партньорства и обединения, още повече в различни комбинации с участието на малки и големи партньори.

Корпоративната култура вече се характеризира с много по-голяма чувствителност към умственото здраве и с холистично разбиране за здравето. Процесите са демократизирани с улеснен достъп до лидери, с по-плоски структури и по-малко йерархия.

Темата е представена на 31 март 2022 г. в онлайн сесия като част от поредицата разговори FLF Conversations на Форума на младите лидери на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За Хилъри Томас

Хилъри Томас е ръководител на направлението „Здравеопазване и науки за живота“ на консултантската компания PA Consulting. Има обхватен медицински опит, като е преподавала в Университета в Съри. В хода на консултантската си кариера е работила по проекти за трансформиране на качеството на полаганите грижи в помощ на пациенти в над 30 държави. В продължение на девет години е била член на медицинския регулаторен орган на Обединеното кралство.

Преди да се присъедини към екипа на PA Consulting повече от десет години е главен медицински консултант в KPMG, като работи в много терапевтични области с цел подобряване на резултатите за пациентите и техните семейства и осигуряване на достъп до иновативно лечение и лекарства.

За Форума на младите лидери на ICMCI

Форумът на младите лидери на ICMCI обединява млади консултанти от целия свят в целенасочени усилия за активизиране на разговора за бъдещето на управленското консултиране. Той дава платформа за обмен на гледни точки за професията и за изграждане на знания в полза на клиентите и консултантите, като участниците създават силна международна мрежа и развиват лидерски умения в глобалния свят.