Брандинг и ребрандинг на консултантските услуги: защо и как да го направим?

Проф. д-р Бистра Василева СМС, професор по маркетинг в Икономически университет – Варна

Брандът, ако се разбира и управлява добре, може да бъде най-ценният актив на консултантската фирма. Той е ключът към ускоряването на растежа и рентабилността, както и към изграждането на стойност на бранда в дългосрочен план. За съжаление, брандингът на консултантските фирми често се разбира погрешно и вследствие на това се управлява неправилно.

Повечето работещи в консултантския бизнес са дотолкова заети да изпълняват всекидневните си задачи и дейности, че нямат време, търпение или енергия да следят променящите се пазарни условия. Фактите сочат, че на всеки 5 до 10 години всяка фирма в определена степен излиза от синхрон с пазарното пространство и ако чака прекалено дълго, ще ѝ се наложи да се бори за оцеляване, запазване на конкурентни позиции и релевантност на пазарните си оферти.

Какво трябва да направите, за да дадете облик на Вашия бранд?

  1. Познавайте добре уникалните предизвикателства на Вашата сфера на дейност.

Брандингът на консултантската дейност се различава съществено от брандинга на много други видове професионални услуги. Той има свои собствени възможности и собствени предизвикателства. Най-същественото предизвикателство е фактът, че голяма част от Вашата аудитория може да не Ви познава добре. Повечето хора могат да имат някаква представа за дейностите, които извършват счетоводните фирми или адвокатите. Но управленските консултанти предлагат твърде различни видове услуги и равнището на осведоменост на аудиторията за същността на управленското консултиране е сравнително ниско.

  1. Винаги помнете кои са елементите, които изграждат Вашия бранд.

Много е трудно да направите „фина настройка“ на Вашия бранд, ако не знаете какво представлява. Винаги, когато предприемате брандинг или ребрандинг на Вашия бизнес, си припомняйте, че Вашият бранд не е нещо неясно или неточно. Фактически, брандът е толкова конкретен и квантифицируем, че можете да го представите като уравнение:

Бранд сила = Репутация x Видимост

  1. Експертите имат предимство.

Когато се налага да лансирате своя бранд, няма нищо по-добро от т.нар. „видими експерти“ във Вашия екип. „Видим експерт“ е професионалист с високо равнище на пазарна видимост и репутация за своите експертни познания. Фирмите, които имат в екипа си „видими експерти“, изграждат по-добра осведоменост за себе си и могат да предлагат услугите си на по-високи цени. „Видимите експерти“ могат да помогнат за генерирането на повече лийдове и да „циментират“ доверието във Вас на пазара, което от своя страна помага за реализирането на повече продажби и фирмения растеж.

  1. Вашият бранд трябва да е базиран на реалността.

Не е нещо необичайно за хората да дефинират грандиозни визии за своите брандове, но по-важното е да са сигурни, че брандингът е основан на реалността. Започнете със задълбочено изследване на своите клиенти, проспекти и инфлуенсъри във Вашия бранш. След това проучете своите конкуренти. Решенията за брандинга трябва да се взимат на основата на емпирични доказателства, а не на мнения. По този начин можете да създадете бранд, който наистина да обслужва потребностите на Вашия бизнес.

  1. Позиционирайте Вашия бранд на основата на реални диференциращи характеристики.

Вашата фирма може да притежава някои потенциални диференциращи характеристики като свойства на продуктите/услугите, които предлага, но трябва да започне да набляга върху тях в маркетинговите си дейности. Диференциращите характеристики могат да бъдат и възможности: области, в които Вашата фирма може да реши да бъде различна. Независимо от ситуацията, Вашите диференциращи характеристики трябва да преминат през 3 теста. Те трябва да бъдат 1) истински (реалистични), 2) релевантни на Вашата целева аудитория/целеви пазар и 3) доказуеми. Ако успеете да докажете на клиентите си, че сте различни в начина, по който удовлетворявате техните потребности, Вашето позициониране ще бъде успешно.

  1. Отразявайте Вашето бранд позициониране във всички Ваши комуникационни средства.

Трябва да сте наясно, че брандът е много повече от лого и таглиния (фраза, слоган). Брандът е душата на Вашата фирма и за да може да свърши своята работа, брандът трябва да изпълва всичко, което правите – особено що се отнася до Вашата публична комуникация и информационно съдържание.

  1. Изграждайте видимост на Вашия бранд в комбинация от канали в течение на времето.

Вие можете да анонсирате нов бранд в рамките на 1 час, но реалните резултати отнемат време. Вашият бранд трябва да работи органично в пазарното пространство и в обхвата на много канали, което означава, че хората трябва да могат да се срещат с Вашия бранд чрез сайта Ви и социалните медии, за да натрупат преживявания с Вас.

 

Горните акценти бяха представени на 25 януари 2022 г. по време на организирания от БАУКО уебинар на тема „Брандинг и ребрандинг на консултантските услуги: защо и как да го направим?“. БАУКО благодари на проф. д-р Бистра Василева СМС за споделените ценни насоки.