БАУКО с престижно признание от БТПП

БАУКО получи престижно признание от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за дългогодишно партньорство, принос при постигане целите и задачите на БТПП и по повод 25 години от създаването й.

Плакет и грамота бяха връчени на Гергана Мантаркова като председател на Управителния съвет на БАУКО от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП по време на юбилейното издание на събитието „БАУКО и приятели“.

„За да може една структура не само да съществува, но и да се развива, тя трябва да дава добавена стойност. Да създава допълнителни продукти и услуги, които да предоставя на своите членове. Така се създава живителна сила в самата организация. При вас това се случва и е гаранция за бъдещо развитие,“

отбеляза г-н Тодоров.

От името на БАУКО, Гергана Мантаркова благодари за оказаната чест. БАУКО е пряк член на БТПП и двете страни изразиха готовност да продължат съвместно да реализират инициативи, които са полезни за българските компании.