БАУКО с нов Управителен съвет

Общото събрание на БАУКО, проведено на 17 март 2023 г., избра нов състав на Управителния съвет на Асоциацията с тригодишен мандат.

За председател бе преизбрана г-жа Гергана Мантаркова, СМС.

За нови членове бяха избрани Владимир Рашев СМС, „Балкан Сървисис“, Невена Цачева, „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ и Татяна Илева СМС.

Общото събрание поднови мандатите на Виктор Манев СМС, „ММ Консулт“, Илиана Филипова СМС и Кристиана Казанджиева СМС, „АГЕНДА“.

БАУКО изказва благодарност на досегашните членове на Управителния съвет Антонина Кардашева СМС, Бойка Бончева, „Инженерингсервиз-София“ и Бистра Василева СМС за активната им работа и пожелава успех в бъдещите инициативи на Управителния съвет в новия му състав.

За БАУКО

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) е създадена през октомври 1997 г., като обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти.

Сред приоритетите на БАУКО са поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране и развитие на професионалната квалификация и компетентностите на управленските консултанти.

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.