БАУКО поздравява Христина Василева за придобиването на квалификацията СМС

Имаме удоволствието да съобщим, че общността на сертифицираните управленски консултанти в България приема нов член: БАУКО приветства Христина Василева като сертифициран управленски консултант (СМС).

Христина Василева е професионалист с обхватен опит в корпоративните финанси, като четиринадесет години е била част от екипа на „Параходство Български морски флот”, включително на позицията „финансов директор“.

От 2009 г. Христина Василева е собственик и ръководи консултантската компания „ФТА Консулт” ЕООД, която е дългогодишен член на БАУКО. Специализирана е в консултиране на собственици и мениджъри в областта на ефективно управление на ресурсите, организация за управленска отчетност и вътрешен одит. „ФТА Консулт” ЕООД посредничи и участва в преговори с банки и инвеститори, в изготвяне на бизнес планове и защитата им пред банките, както и в текущо следене изпълнението на проектите. Компанията разширява своя предмет на дейност и предлага цялостно обслужване на финансовата дейност на малкия и среден бизнес чрез поемане изпълнението на функцията „финансов директор“ почасово.

От 2013 г. Христина Василева е председател на Управителния съвет на сдружението „Клъстер Варна Бизнес Консулт“, чиято дейност включва консултантски услуги за малки и средни предприятия, обучения по предприемачество, мотивационни тренинги и организиране на конференции и семинари.

Има магистърска степен от Икономическия университет – Варна, магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство – София и диплома за сертифициран управленски счетоводител от Британския институт по управленско счетоводство (CIMA).

От БАУКО пожелаваме нови професионални успехи на Христина Василева!